Hasan Çolak - <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN;
mso-bidi-language:FA">Ayazi, Burhan. <i>Aʼinah-yi
Sanandaj: Musavvar</i>. Sanandaj: B. Ayazi, 1992, </span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:
FA">878 s.</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><b><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;Senendec’in
Aynası: Resimli<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:
.0001pt;text-align:center;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:
bold">آئينۀ سنندج:</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> </span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مصور</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR">Borhan Ayazi, <i>A’inah-i </i></span><i><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:
&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;
mso-fareast-language:ZH-CN">Sanandaj</span></i><span lang="TR" style="font-size:
12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN"> adlı eseri</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR">, büyük oranda,
doğduğu şehirde 1931–81 yılları boyunca yaşadığı ve tanık olduğu kişisel
tecrübelerine dayanarak kaleme almıştır. Kitapta binalar ve yapılar, ayinler ve
törenler, inançlar ve hurafeler, ticaret ve dükkânlar, şehir planlaması ve
mimarinin yanı sıra oyunlar, sporlar gibi Sanandajlilerin boş zamanlarını
değerlendirdikleri faaliyetlerden oluşan kapsamlı bir dizin bulunmaktadır. Bu
nedenle eser, “mevcut etnografik incelemesi” tek bir tarihsel dönemle sınırlı
olmayan, aksine yarım yüzyılı kapsayan geniş bir monografi gibidir. Sonuç
olarak çalışma, zaman içinde meydana gelen kültürel değişimlere de
değinmektedir. Kitap Senendec şehrinin birçok siyah beyaz manzara resmini de
içermektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR">Eserini Farsça yazan Ayazi, Senendec sakinlerinin dili
Kürtçeye değinmemektedir. Bununla birlikte, bazı Kürtçe isimlerin kökenlerini
açıklamaktadır. Dil ve şiveye ayrılmış bir bölümün olmayışı muhtemelen dilin
yarım yüzyıl gibi bir süre içerisinde nadiren büyük değişimler göstermesi ve
yazarın temel amacının kültürel değişimleri kaydetmek istemesi ile
açıklanabilir. Öte yandan yazar kitabının Senendecli genç Kürtlere şehirlerinin
yakın geçmişini tanıtacağını ummaktadır. Yazara göre, söz konusu geçmiş
bugünden çok daha güzeldir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR">Hedeflenen okur kitlesinin sınırlı olmasına rağmen eser,
yerli bir “kültürel yardımcı”nın bakış açısıyla Senendec popüler kültürünün
inceliklerine dair </span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:SimSun;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">ayrıntılıs</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR"> bir açıklama
sunmaktadır. Bu itibarla kitap antropologlara ve antropoloji alanına ilgi
duyanlara önerilir. Üstelik <i>A’yinah-i
Sanandaj</i>, Mohammad Ghazi’nin yazılarını akla getiren özgün ve keyifli bir
tarza sahiptir. Burhan Ayazi gibi Ghazi de eserlerini Farsça kaleme alan bir
Kürt’tür.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR">Son olarak şuna işaret etmek gerekir ki yazar Senendec
tarihini anlatma ihtiyacı hissetmemiş ve okuyucuları sık sık Şeyh Mohammad
Mardookh’un <i>Tarikh-i Kurd wa Kurdistan </i>adlı eserine yönlendirmiştir. Bu sebeple kitapta tarih kitaplarında
alışılageldiği gibi kaynaklar listesi bulunmamaktadır. Ancak, yazar tarihsel
kanıt göstermenin zorunlu olduğunu düşündüğü durumlarda kaynağa atıfta
bulunmuştur. Bu kaynakların birçoğu yazar tarafından bizzat bir araya getirilen
ve birincil kaynak olarak kitabın değerini arttıran el yazmalarıdır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR">Iradj Ismailpour Ghouchani <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR">Çeviren Hasan Çolak<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>
Senendec’in Aynası: Resimli
Type
abstract
Year
2014

Ayazi, Burhan. Aʼinah-yi Sanandaj: Musavvar. Sanandaj: B. Ayazi, 1992, 878 s.

 

 ÖZET

 

 Senendec’in Aynası: Resimli

 

آئينۀ سنندج: مصور

 

Borhan Ayazi, A’inah-i Sanandaj adlı eseri, büyük oranda, doğduğu şehirde 1931–81 yılları boyunca yaşadığı ve tanık olduğu kişisel tecrübelerine dayanarak kaleme almıştır. Kitapta binalar ve yapılar, ayinler ve törenler, inançlar ve hurafeler, ticaret ve dükkânlar, şehir planlaması ve mimarinin yanı sıra oyunlar, sporlar gibi Sanandajlilerin boş zamanlarını değerlendirdikleri faaliyetlerden oluşan kapsamlı bir dizin bulunmaktadır. Bu nedenle eser, “mevcut etnografik incelemesi” tek bir tarihsel dönemle sınırlı olmayan, aksine yarım yüzyılı kapsayan geniş bir monografi gibidir. Sonuç olarak çalışma, zaman içinde meydana gelen kültürel değişimlere de değinmektedir. Kitap Senendec şehrinin birçok siyah beyaz manzara resmini de içermektedir.

 

Eserini Farsça yazan Ayazi, Senendec sakinlerinin dili Kürtçeye değinmemektedir. Bununla birlikte, bazı Kürtçe isimlerin kökenlerini açıklamaktadır. Dil ve şiveye ayrılmış bir bölümün olmayışı muhtemelen dilin yarım yüzyıl gibi bir süre içerisinde nadiren büyük değişimler göstermesi ve yazarın temel amacının kültürel değişimleri kaydetmek istemesi ile açıklanabilir. Öte yandan yazar kitabının Senendecli genç Kürtlere şehirlerinin yakın geçmişini tanıtacağını ummaktadır. Yazara göre, söz konusu geçmiş bugünden çok daha güzeldir.

 

Hedeflenen okur kitlesinin sınırlı olmasına rağmen eser, yerli bir “kültürel yardımcı”nın bakış açısıyla Senendec popüler kültürünün inceliklerine dair ayrıntılıs bir açıklama sunmaktadır. Bu itibarla kitap antropologlara ve antropoloji alanına ilgi duyanlara önerilir. Üstelik A’yinah-i Sanandaj, Mohammad Ghazi’nin yazılarını akla getiren özgün ve keyifli bir tarza sahiptir. Burhan Ayazi gibi Ghazi de eserlerini Farsça kaleme alan bir Kürt’tür.

 

Son olarak şuna işaret etmek gerekir ki yazar Senendec tarihini anlatma ihtiyacı hissetmemiş ve okuyucuları sık sık Şeyh Mohammad Mardookh’un Tarikh-i Kurd wa Kurdistan adlı eserine yönlendirmiştir. Bu sebeple kitapta tarih kitaplarında alışılageldiği gibi kaynaklar listesi bulunmamaktadır. Ancak, yazar tarihsel kanıt göstermenin zorunlu olduğunu düşündüğü durumlarda kaynağa atıfta bulunmuştur. Bu kaynakların birçoğu yazar tarafından bizzat bir araya getirilen ve birincil kaynak olarak kitabın değerini arttıran el yazmalarıdır.

 

Iradj Ismailpour Ghouchani

Çeviren Hasan Çolak

 

Citation
Esmailpour Ghouchani, Iradj. Abstract of A?inah-yi Sanandaj: Musavvar. Translated by Hasan ‚olak. Edited by SŸer Eker. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. 193.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Related Documents