Sirus  Sa‘dvandiyan - <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">سعدوندیان،
سیروس و اتحادیه، منصوره<i>. آمار دارالخلافه تهران: اسنادی از تاریخ اجتماعی
تهران در عصر قاجار</i>.</span><span lang="AR-SY" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN;mso-bidi-language:AR-SY">
تهران:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:
TR;mso-fareast-language:ZH-CN"> نشر تاریخ ایران، ١٣</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN;
mso-bidi-language:FA">۶</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">٨، چاپ اول، ٦</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN;
mso-bidi-language:FA">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">١ص</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="TR" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:
TR;mso-fareast-language:ZH-CN"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">Sa‘dvandiyan
, Sirus ve Ittihadiyah, Mansurah. </span><i><span lang="IT" style="font-size:
12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
SimSun;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:ZH-CN">’Amar-i Dar
al-Khilafah-i Tihran: Asnadi az Tarikh-i Ijtima‘i-i Tihran dar ‘Asr-i Qajar</span></i><span lang="IT" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:ZH-CN">.
</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">Tehran:
Markaz-i Furush, Nashr-i Tarikh-i Iran, 1990/1991, 1. </span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;;mso-ansi-language:TR">baskı</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">,
</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR">651 s.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR">&nbsp;ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR">&nbsp;Başkentin
İstatistikleri, Tahran (Kaçar Hanedanı Döneminde Tahran’ın Toplumsal Tarihine
Dair Belgeler)<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:
.0001pt;text-align:center;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">آمار
دارالخلافه تهران: اسنادی از تاریخ اجتماعی تهران در عصر قاجار</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><i><span lang="TR" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN"><o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:
.0001pt;text-align:center;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="TR" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Bu kitap Kaçar Hanedanı dönemine ait üç belgeden
oluşmaktadır. Çalışmanın Giriş kısmında bu belgelere ait referans bilgileri
sıralanmıştır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Bu belgelerden ilki olan “Muhteşem Başkent Tahran’da Ev
ve Diğer Binaların Sayısı” 1852 yılına aittir. Dört satırlık bir girişten
sonra, belge “evlerin sayısı”, dinî ritüel yerleri (Takiyyah), mabetler,
camiler ve dükkanların bir listesini sunmaktadır. Bu belgede evler sıradan
vatandaşlara ve uşaklara ait olmaları bakımından sınıflandırılmıştır. Ermeni,
Türkmen ve Yahudi nüfus ile esnaf uşaklar kategorisine dâhil edilmiştir. Şehrin
Ark, Oudlajan, Pazar, Sangelaj, Chalimeydan ve şehir kapılarının dışındaki
birkaç diğer meskûn mahalli kapsayan yakın çevresini tasvir ederken, evlerin listesi
başnazır, prensler, hanlar ve bunların uşaklarının evleri ile başlamakta; ulema
ve diğer alimlerin evleri sıralandıktan sonra, sıradan vatandaşların evleriyle
devam edilmektedir. Ne var ki, evlerin yapısal özellikleri ile fiziki
yerleşimleri hususuna değinilmemiştir. Sonuç kısımlarında belge dinî ritüel
yerlerinin (Takiyyah), okulların, camilerin, tophanelerin, ambarların,
mabetlerin, sağlık kliniklerinin, silah ambarlarının ve kullanılmayan arsaların
toplam sayısını vermektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Sekiz sayfalık bir metin olan ikinci belgenin başlığı
“Hamî Başkentin Mukim Nüfusunun Coğrafyası”dır. Belge, Abdul-Gaffar
Mojnem-Bashi tarafından 1869 yılında neşredilmiştir. Bu belgenin dört sayfası
istatistiksel yaklaşımın yöntem ve noksanlıklarının ele alınmasına ayrılmıştır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Son belge “Muhteşem Başkentin Siperlerinin Yakınındaki
Binaların Tespiti ve Kaydı,” Akhzar Alishah tarafından hazırlanmıştır ve 1899
yılına aittir. Yakın çevreyi sınıflandırmakta kullandığı yöntem birinci ve
ikinci belgede kullanılanla aynıdır. Ne var ki, Mozafareddin Şah dönemine ait
olan üçüncü belgede, yakın çevreye verilen isimler ve sınıflandırma değişmiş ve
“meskenler” olarak anılmaya başlanmıştır. Bu genellikle “mebus” unvanına sahip
insanların isimlerine göre yapılmıştır: “Mebus Aziz’in meskeni” gibi. Bunun
yanında birçok geçiş alanı “zabıta” sıfatıyla anılmaya başlanmıştır: “Abbas
Zabıtası” adı verilen geçiş alanı gibi.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Belgelerden birinin başlığında “coğrafya” sözü yer
almasına rağmen bu belgelerden hiçbiri bir Tahran haritası içermemektedir. Aynı
zamanda, üç belge de, Nasserdin Şah’ın hükümranlığının ilk ve orta dönemleri
ile oğlu Mozaffaredin Şah Kaçar’ın hükümranlığının ilk dönemlerindeki Tahran’ın
kentsel mekânına dair bir algı yaratmaktadır. Bu haliyle kitap, tarihçiler ve
antropologlar için olduğu kadar şehir planlaması araştırmacıları için de
dikkate değer ölçüde ilgi çekici olabilir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Iradj Ismailpour Ghouchani <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR">Çeviren Metin Yeğenoğlu<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>
Başkentin İstatistikleri, Tahran (Kaçar Hanedanı Döneminde Tahran’ın Toplumsal Tarihine Dair Belgeler)
Type
abstract
Year
2014

سعدوندیان، سیروس و اتحادیه، منصوره. آمار دارالخلافه تهران: اسنادی از تاریخ اجتماعی تهران در عصر قاجار. تهران: نشر تاریخ ایران، ١٣۶٨، چاپ اول، ٦۵١ص.

 

Sa‘dvandiyan , Sirus ve Ittihadiyah, Mansurah. ’Amar-i Dar al-Khilafah-i Tihran: Asnadi az Tarikh-i Ijtima‘i-i Tihran dar ‘Asr-i Qajar. Tehran: Markaz-i Furush, Nashr-i Tarikh-i Iran, 1990/1991, 1. baskı, 651 s.

 

 ÖZET

 

 Başkentin İstatistikleri, Tahran (Kaçar Hanedanı Döneminde Tahran’ın Toplumsal Tarihine Dair Belgeler)

 

آمار دارالخلافه تهران: اسنادی از تاریخ اجتماعی تهران در عصر قاجار

 

Bu kitap Kaçar Hanedanı dönemine ait üç belgeden oluşmaktadır. Çalışmanın Giriş kısmında bu belgelere ait referans bilgileri sıralanmıştır.

 

Bu belgelerden ilki olan “Muhteşem Başkent Tahran’da Ev ve Diğer Binaların Sayısı” 1852 yılına aittir. Dört satırlık bir girişten sonra, belge “evlerin sayısı”, dinî ritüel yerleri (Takiyyah), mabetler, camiler ve dükkanların bir listesini sunmaktadır. Bu belgede evler sıradan vatandaşlara ve uşaklara ait olmaları bakımından sınıflandırılmıştır. Ermeni, Türkmen ve Yahudi nüfus ile esnaf uşaklar kategorisine dâhil edilmiştir. Şehrin Ark, Oudlajan, Pazar, Sangelaj, Chalimeydan ve şehir kapılarının dışındaki birkaç diğer meskûn mahalli kapsayan yakın çevresini tasvir ederken, evlerin listesi başnazır, prensler, hanlar ve bunların uşaklarının evleri ile başlamakta; ulema ve diğer alimlerin evleri sıralandıktan sonra, sıradan vatandaşların evleriyle devam edilmektedir. Ne var ki, evlerin yapısal özellikleri ile fiziki yerleşimleri hususuna değinilmemiştir. Sonuç kısımlarında belge dinî ritüel yerlerinin (Takiyyah), okulların, camilerin, tophanelerin, ambarların, mabetlerin, sağlık kliniklerinin, silah ambarlarının ve kullanılmayan arsaların toplam sayısını vermektedir.

 

Sekiz sayfalık bir metin olan ikinci belgenin başlığı “Hamî Başkentin Mukim Nüfusunun Coğrafyası”dır. Belge, Abdul-Gaffar Mojnem-Bashi tarafından 1869 yılında neşredilmiştir. Bu belgenin dört sayfası istatistiksel yaklaşımın yöntem ve noksanlıklarının ele alınmasına ayrılmıştır.

 

Son belge “Muhteşem Başkentin Siperlerinin Yakınındaki Binaların Tespiti ve Kaydı,” Akhzar Alishah tarafından hazırlanmıştır ve 1899 yılına aittir. Yakın çevreyi sınıflandırmakta kullandığı yöntem birinci ve ikinci belgede kullanılanla aynıdır. Ne var ki, Mozafareddin Şah dönemine ait olan üçüncü belgede, yakın çevreye verilen isimler ve sınıflandırma değişmiş ve “meskenler” olarak anılmaya başlanmıştır. Bu genellikle “mebus” unvanına sahip insanların isimlerine göre yapılmıştır: “Mebus Aziz’in meskeni” gibi. Bunun yanında birçok geçiş alanı “zabıta” sıfatıyla anılmaya başlanmıştır: “Abbas Zabıtası” adı verilen geçiş alanı gibi.

 

Belgelerden birinin başlığında “coğrafya” sözü yer almasına rağmen bu belgelerden hiçbiri bir Tahran haritası içermemektedir. Aynı zamanda, üç belge de, Nasserdin Şah’ın hükümranlığının ilk ve orta dönemleri ile oğlu Mozaffaredin Şah Kaçar’ın hükümranlığının ilk dönemlerindeki Tahran’ın kentsel mekânına dair bir algı yaratmaktadır. Bu haliyle kitap, tarihçiler ve antropologlar için olduğu kadar şehir planlaması araştırmacıları için de dikkate değer ölçüde ilgi çekici olabilir.

 

Iradj Ismailpour Ghouchani

Çeviren Metin Yeğenoğlu

 

Citation
Esmailpour Ghouchani, Iradj. '"Turkish abstract of 'Statistics of the Capital, Tehran (Documents from Tehran’s Social History During the Qajar Era'". Translated by Çeviren Metin Yeğenoğlu. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 194. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Keywords
Related Documents