Behçet Uz - <p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR">Uz, Behçet. <i>Atatürk’ün
İzmiri, Bir Kentin Yeniden Doğuşu</i>. L. Ece Sakar (ed.). İstanbul: Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, 2009, 2. baskı</span><span lang="TR">, 192 s.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">Atatürk’ün İzmiri, Bir Kentin Yeniden Doğuşu<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><i><span lang="TR">Atatürk’ün İzmiri</span></i><span lang="TR">, bugün Türkiye’nin üçüncü büyük kenti
olan İzmir’in yeniden doğuş hikâyesini anlatır. Eser, 1930’lu yıllarda harabe
hâlindeki bir şehrin çağdaş bir şehre dönüşümünün ardındaki itici güç olan Dr.
Behçet Uz’un hatıralarının derlenmesinden oluşmaktadır. Yazar, siyasete
katılmasından önce aldığı tıp tahsilini hikaye etmektedir. Hik</span><span lang="TR">â</span><span lang="TR">yesini görsel malzeme yardımıyla destekleyen Uz’un bu
yaşamöyküsünü yazmasının amacı, İzmir’in çağdaş bir kente dönüşmesinde oynadığı
merkezi roldür.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Uz,
başarılı bir çocuk doktoru olarak çalışırken İzmir’in 15 Mayıs 1919’da
Yunanlılar tarafından işgaline tanık olur. Mustafa Kemal Atatürk komutasında 9
Eylül 1922’de geri alınan İzmir, tarihte <i>Büyük İzmir Yangını</i> olarak
bilinen yangınla harabeye döner. İşte bu yıllarda, mesleğindeki başarısıyla
halen herkesçe saygı duyulan Uz, siyasi hayata da adımını atar.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">1931–41
yılları arasında İzmir Belediye Başkanı olarak harap bir kentin çağdaş bir
kente dönüşümü için </span><span lang="TR">uğraşır</span><span lang="TR">. Uz,
çok sevdiği bu kenti her alanda geliştirmek üzere büyük bir özveri gösterir. <i>9
Eylül Panayırı</i>nı o zamandan beri
birçok fuar ve serginin yer aldığı yeni yerinde açar. İzmir Fuar
alanının yanı sıra İzmir’e ekonomik ve kültürel anlamda katkı sağlayan bir <i>Kültür
Parkı</i> kurar. Uz, <i>İzmir Atatürk Ormanı</i> ve <i>Millî Mücadele Anıtı</i>
projelerini tamamlayamadan hayata veda eder.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Uz’un
amacı kendi başarılarını sunmak olduğu için, kendisi okurların, kitabın başlığı
olan Atatürk’ün İzmiri’nden beklediklerini daha fazla tartışmaktan ziyade kendi
kariyeri üzerine odaklanmıştır. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR">Bilge Gökter<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>
Atatürk’ün İzmiri, Bir Kentin Yeniden Doğuşu
Type
abstract
Year
2014

Uz, Behçet. Atatürk’ün İzmiri, Bir Kentin Yeniden Doğuşu. L. Ece Sakar (ed.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, 2. baskı, 192 s.

 

ÖZET

 

Atatürk’ün İzmiri, Bir Kentin Yeniden Doğuşu

 

Atatürk’ün İzmiri, bugün Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’in yeniden doğuş hikâyesini anlatır. Eser, 1930’lu yıllarda harabe hâlindeki bir şehrin çağdaş bir şehre dönüşümünün ardındaki itici güç olan Dr. Behçet Uz’un hatıralarının derlenmesinden oluşmaktadır. Yazar, siyasete katılmasından önce aldığı tıp tahsilini hikaye etmektedir. Hikâyesini görsel malzeme yardımıyla destekleyen Uz’un bu yaşamöyküsünü yazmasının amacı, İzmir’in çağdaş bir kente dönüşmesinde oynadığı merkezi roldür.

 

Uz, başarılı bir çocuk doktoru olarak çalışırken İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgaline tanık olur. Mustafa Kemal Atatürk komutasında 9 Eylül 1922’de geri alınan İzmir, tarihte Büyük İzmir Yangını olarak bilinen yangınla harabeye döner. İşte bu yıllarda, mesleğindeki başarısıyla halen herkesçe saygı duyulan Uz, siyasi hayata da adımını atar.

 

1931–41 yılları arasında İzmir Belediye Başkanı olarak harap bir kentin çağdaş bir kente dönüşümü için uğraşır. Uz, çok sevdiği bu kenti her alanda geliştirmek üzere büyük bir özveri gösterir. 9 Eylül Panayırını o zamandan beri birçok fuar ve serginin yer aldığı yeni yerinde açar. İzmir Fuar alanının yanı sıra İzmir’e ekonomik ve kültürel anlamda katkı sağlayan bir Kültür Parkı kurar. Uz, İzmir Atatürk Ormanı ve Millî Mücadele Anıtı projelerini tamamlayamadan hayata veda eder.

 

Uz’un amacı kendi başarılarını sunmak olduğu için, kendisi okurların, kitabın başlığı olan Atatürk’ün İzmiri’nden beklediklerini daha fazla tartışmaktan ziyade kendi kariyeri üzerine odaklanmıştır.

 

Bilge Gökter

 

Citation
Gökter, Bilge. '"Turkish abstract of 'Ataturk’s Izmir: Rebirth of a City'". Translated by Bilge Gökter. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 198. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Türkiye
Language
Turkish
Related Documents