Avrasya Megapolü İstanbul: Bölge-Kent ve Çevreye Kültürel Yaklaşım
Type
abstract
Year
2014

Eryıldız, Semih. Avrasya Megapolü İstanbul: Bölge-Kent ve Çevreye Kültürel Yaklaşım. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993, 235 s.

 

ÖZET

 

Avrasya Megapolü İstanbul: Bölge-Kent ve Çevreye Kültürel Yaklaşım

 

Semih Eryıldız, Avrasya Megapolü İstanbul adlı kitabında son yıllardaki [1993 öncesi] gelişmeler çerçevesinde İstanbul’un Avrasya’nın merkez megapolü olmaya hazırlandığını vurgulayarak bunun için yapılması gerekenleri anlatmaktadır.

 

Kitap yedi ana bölümden oluşmaktadır. “Bölgesel Gelişme ve Mekân” başlıklı ilk bölümde iktisadi ve bölge merkez kuramı ile mekân iktisat kuramı anlatılarak ve bölge planı, yöre bilimi, iktisadi planlama gibi temel kavramlar tanımlanarak çalışmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesi aktarılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de uygulanan beş yıllık kalkınma planları, çevre düzeni planları, imar planları ve yapı planlarıyla ilgili hukuki bilgiler verilmektedir. “Avrasya Projesi” başlıklı ikinci bölümde ise, Avrasya bölgesi ve projesinin tanımı yapılmaktadır. “Bölge, Megapol İlişkisi Fiziksel ve Ulusal Planlama” başlıklı bir sonraki bölümde ulusal planlardaki bölge tartışmaları kronolojik olarak aktarılmaktadır. “Yerel Yönetimde Yeniden Yapılanma” başlıklı dördüncü bölümde ise, bölgelerin öneminin artması nedeniyle yerel yönetimin yeniden yapılanması gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun yapılabilmesi için de birçok değerli öneri ve model sunulmuştur. “Kentsel Hukukumuzda İmarcının Geliştirilmesi” başlıklı beşinci bölümde de kentleşmeyle ilgili sayısal veriler, kentleşme için maddi kaynakların neler olduğu, imar ve kent hukuku ve imarla ilgili kurumlar anlatılmaktadır. “Sarayların Kullanıma Açılması İçin Örgütlenme Modeli” başlıklı altıncı bölümde ise, İstanbul’daki sarayların yeni merkezlerdeki işlevlerinin önemine değinen Eryıldız, bunların kullanıma açılabilmesi için somut öneriler sunmaktadır. “İstanbul Tarihi Çevre Koruması İçin Ticaret ve Kullanım Örgütlenmesi Modeli” başlıklı son bölümde de İstanbul’daki Galata ve Eminönü Hanlar bölgelerinin tarihî dokularına zarar vermeden kullanıma açılabilmeleri için örnek bir proje anlatılmaktadır.

 

Bu bölümlerin içerisinde de birçok alt başlık bulunmaktadır. Kitabın bu kadar çok bölüme ayrılması ve kapsamının çok geniş tutulması nedeniyle dağınık ve parçalı bir anlatım ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak Avrasya Megapolü İstanbul adlı kitap, teorik ve tarihsel bir çalışmanın ötesine geçerek neler yapılması gerektiği konusunda öneriler sunması açısından dikkate değerdir. Kitap, fotoğraf, harita ve plan gibi çeşitli görsel malzemelerle de zenginleştirilmiştir.

 

Ali Serdar

Citation
Serdar, Ali. '"Turkish abstract of 'Istanbul as the Megacity of Eurasia: A Cultural Approach to Region, City and Environment'". Translated by Ali Serdar. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 200. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Turkey
Language
Turkish
Related Documents