Bihruz Khamachi - <div style="text-align: right; "><br></div><div><div style="text-align: right; ">خاماچی، بهروز. بازار تبریز در گذر زمان بررسی اوضاع تاریخی، اقتصادی، سیاسی. تبریز: نشر آشینا، ١٣٧۵ ،۴٨٠ ص</div><div><br></div><div style="text-align: left;">Khamachi, Bihruz. Bazar-i Tabriz dar Gozar-i Zaman Barrissi-i Awza‘-i Tarikhi, Iqtisadi, Siasi. Tabriz: Nashr-i Ashina, 1997, 480 s.</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Zaman Içinde Tebriz Çarşısı: Tarihî, İktisadi ve Siyasi Durumu Hakkında Bir Çalışma</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; "><span style="font-style: italic;">بازار تبریز در گذر زمان بررسی اوضاع تاریخی، اقتصادی، سیاسی</span></div><div><br></div><div>Bu kitabın temel hedefi Tebriz Çarşısı’nı iktisadi, siyasi ve hatta kültürel bir merkez olarak tanıtmaktır. Fakat, kitap, ticaretin Tebriz halkı arasında sahip olduğu önemin yanı sıra “Tebriz Ticaret Odası”nın önemini de göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla yazar, kitabı bahsi geçen “kurum”un uzun ve önemli tarihine işaret eden yaklaşık 70 sayfalık belge yer alır.</div><div><br></div><div>Kitabın ilk bölümlerinin büyük oranda Tebriz Çarşısı’nın uğradığı fiziki değişiklikler ile yapısının incelenmesine ayrıldığı söylenebilir. Bu bölümler Tebriz Çarşısı içinde yer alan küçük dükkânların, mini-çarşıların, küçük açık alanların, pasajların, camilerin ve okulların niteliklerini ele almaktadır. Behrouz Khamachi, tarih ve gezi kitaplarından deliller iktibas etmek suretiyle Tebriz Çarşısı’nındaki mekânların kullanımındaki – doğal afetlerden ve ülkenin diplomatik kararlarından kaynaklanan – değişimlerin ve diğer farklılıkların izini sürmeye çalışmaktadır. Fakat kitabın son bölümü yalnızca Çarşı’nın, İran’ın son 150 yılda uyguladığı politikalar ve yaşadığı devrimler üzerindeki etkisini ele almaktadır.&nbsp;</div><div><br></div><div>Kitabın kronolojik olarak ileri ya da geri giden ilk bölümlerinin aksine, bu bölümde Régie hadisesi ve Tütün Boykotu’ndan 1979 Devrimi’ni takip eden döneme kadar cereyan eden önemli siyasi olaylar net bir şekilde izlenmiştir. Kitap, tüm bunları kapsarken Çarşı’yı kapatma eyleminin hâkim sistem üzerinde nasıl bir baskı aracı olarak kullanıldığını göstermeye çalışmaktadır.</div><div><br></div><div>Kitap abartılardan ve “şehir perestişinden” uzak değildir. Örneğin, her ne kadar süpermarketlerin daha gelişmiş olduğunu söylüyorsa da, Batılı süpermarketlerin Tebriz’deki mini-çarşıları örnek alarak şekillendiğini ileri sürmektedir. Kitap sunduğu referanslar bakımından sınırlı ve zayıftır. Pek çok yerde, nasıl gerçekleştiğinin kesin bir açıklaması yapılmadan Çarşı’nın siyasi değişimlerdeki önemli ve belirleyici rolünden bahsedilmektedir.</div><div><br></div><div>Bu kitap, büyük oranda, Çarşı’nın mekân ve kurumlarında siyasetle karşılaşan ticaret konusunda tarihsel bir anlatıdır. Bu itibarla, kitap, farklı araştırmacılar arasında tarihten mimariye kadar değişik ilgi alanlarına sahip okuyucular bulabilir.</div><div><br></div><div>Iradj Ismailpour Ghouchani</div><div><br></div><div>Çeviren Fatih Taştan</div></div>
Zaman Içinde Tebriz Çarşısı: Tarihî, İktisadi ve Siyasi Durumu Hakkında Bir Çalışma
Type
abstract
Year
2014

خاماچی، بهروز. بازار تبریز در گذر زمان بررسی اوضاع تاریخی، اقتصادی، سیاسی. تبریز: نشر آشینا، ١٣٧۵ ،۴٨٠ ص

Khamachi, Bihruz. Bazar-i Tabriz dar Gozar-i Zaman Barrissi-i Awza‘-i Tarikhi, Iqtisadi, Siasi. Tabriz: Nashr-i Ashina, 1997, 480 s.

ÖZET

Zaman Içinde Tebriz Çarşısı: Tarihî, İktisadi ve Siyasi Durumu Hakkında Bir Çalışma

بازار تبریز در گذر زمان بررسی اوضاع تاریخی، اقتصادی، سیاسی

Bu kitabın temel hedefi Tebriz Çarşısı’nı iktisadi, siyasi ve hatta kültürel bir merkez olarak tanıtmaktır. Fakat, kitap, ticaretin Tebriz halkı arasında sahip olduğu önemin yanı sıra “Tebriz Ticaret Odası”nın önemini de göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla yazar, kitabı bahsi geçen “kurum”un uzun ve önemli tarihine işaret eden yaklaşık 70 sayfalık belge yer alır.

Kitabın ilk bölümlerinin büyük oranda Tebriz Çarşısı’nın uğradığı fiziki değişiklikler ile yapısının incelenmesine ayrıldığı söylenebilir. Bu bölümler Tebriz Çarşısı içinde yer alan küçük dükkânların, mini-çarşıların, küçük açık alanların, pasajların, camilerin ve okulların niteliklerini ele almaktadır. Behrouz Khamachi, tarih ve gezi kitaplarından deliller iktibas etmek suretiyle Tebriz Çarşısı’nındaki mekânların kullanımındaki – doğal afetlerden ve ülkenin diplomatik kararlarından kaynaklanan – değişimlerin ve diğer farklılıkların izini sürmeye çalışmaktadır. Fakat kitabın son bölümü yalnızca Çarşı’nın, İran’ın son 150 yılda uyguladığı politikalar ve yaşadığı devrimler üzerindeki etkisini ele almaktadır. 

Kitabın kronolojik olarak ileri ya da geri giden ilk bölümlerinin aksine, bu bölümde Régie hadisesi ve Tütün Boykotu’ndan 1979 Devrimi’ni takip eden döneme kadar cereyan eden önemli siyasi olaylar net bir şekilde izlenmiştir. Kitap, tüm bunları kapsarken Çarşı’yı kapatma eyleminin hâkim sistem üzerinde nasıl bir baskı aracı olarak kullanıldığını göstermeye çalışmaktadır.

Kitap abartılardan ve “şehir perestişinden” uzak değildir. Örneğin, her ne kadar süpermarketlerin daha gelişmiş olduğunu söylüyorsa da, Batılı süpermarketlerin Tebriz’deki mini-çarşıları örnek alarak şekillendiğini ileri sürmektedir. Kitap sunduğu referanslar bakımından sınırlı ve zayıftır. Pek çok yerde, nasıl gerçekleştiğinin kesin bir açıklaması yapılmadan Çarşı’nın siyasi değişimlerdeki önemli ve belirleyici rolünden bahsedilmektedir.

Bu kitap, büyük oranda, Çarşı’nın mekân ve kurumlarında siyasetle karşılaşan ticaret konusunda tarihsel bir anlatıdır. Bu itibarla, kitap, farklı araştırmacılar arasında tarihten mimariye kadar değişik ilgi alanlarına sahip okuyucular bulabilir.

Iradj Ismailpour Ghouchani

Çeviren Fatih Taştan
Citation
Ghouchani, Iradj Esmailpour Ghouchani. '"Turkish abstract of 'The Bazaar of Tabriz throughout the Years: A Study of its Historical, Economic and Political Situation'". Translated byÇeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 203. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations abstract the Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Keywords
Related Documents