Orta Asya’da Orta Çağ Kasabalarının Kuruluşu (5. –13. yy)
Type
abstract
Year
2014
Анарбаев, А. Благоустройство Средневекового Города Средней Азии (V – Начало XIIIв.). Ташкент: Фан, 1981, 120с.

Anarbaev, A. Blagoustroĭstvo Srednevekovogo Goroda Srednyeĭ Azii (V – Nachalo XIIIv.). Tashkent: Fan, 1981, 120 s.

ÖZET

Orta Asya’da Orta Çağ Kasabalarının Kuruluşu (5.–13. yy)

Благоустройство Средневекового Города Средней Азии (V – Начало XIIIв.)

Bu çalışma, Orta Asya ile ilgili arkeoloji bilimini konu edinen öncü bir çalışmadır. Kitap Orta Çağ şehirlerindeki yaşama ortamları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmayı hazırlamak üzere kullanılan malzemeler Panjikent, Semerkant ve Nasaf yakınlarında gerçekleştirilen kazılara dayanmaktadır. Bu incelemenin amacı beşinci ve on üçüncü asırlar arasında Soghdiana şehirlerindeki sokakların, ticari ya da endüstriyel binaların ve su şebekelerinin izlerini taşıyan yaşam alanları hakkında daha fazla bilgi edinmektir.

Yazar bu çalışmanın temel amacının İslam’dan önce ve sonra bölgede var olmuş farklı kültürleri anlamak suretiyle Orta Asya’daki şehirlerin gelişimini incelemek olduğunu açıklamaktadır. Kitabın ilk bölümü beşinci ve sekizinci asırlar arasındaki dönemi kapsamakta; ikinci bölümü ise Arap fetihlerinden Moğol dönemine kadar geçen zaman aralığında Orta Asya şehirlerinde meydana gelen değişimleri ele almaktadır.

Kitap bölgenin tarihsel topografyasına ve sosyoekonomik yaşamına göz atmaktadır. Şehir sokaklarının plan ve işlevlerinin yanı sıra bunların şehir yerleşimlerindeki organizasyon ve kullanımının ana hatlarını da veren kitap Orta Asya şehirlerindeki pazarların, ticari alanların , meskenlerin etrafında kurulan tesisleri tasvir etmekte ve Orta Asya’nın şehir yerleşimlerinde bulunan su şebekesi, hıfzısıhha ve sera sistemlerini incelemektedir.

Kitabın sonunda bir kaynakça ve kısaltmalar listesi vardır. Yapılan araştırma siyah-beyaz fotoğraflar ve şehir yerleşimlerinin planları ile desteklenmiştir.

Shamsiddin Kamoliddin
Çeviren Fatih Taştan
Citation
Kamoliddin, Shamsiddin. '"Turkish abstract of 'The Creation of the Medieval City in Central Asia (Fifth–Thirteenth Centuries)'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 208. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Language
Turkish
Related Documents