R. Kh Suleimanov - <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">Сулейманов,
Р.Х. <i>Древний Нахшаб. Проблемы Цивилизации Узбекистана VII в. до н.э. – VII
в. н.э.</i> Самарканд-Ташкент: Изд-во “Фан” Академии Наук Республики
Узбекистан, 2000, 342с.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:SimSun;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">Suleimanov, R. Kh. <i>Drevnii
Nakhshab: Problemy Tsivilizatsii Uzbekistana VII v. do n.e.-VII v.n.e</i>.
Samarkand-Tashkent: Izd-vo Fan Akademii Nauk Respubliki Uzbekskistan, 2000, </span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
RU">342 s.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
RU">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
RU"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-font-style:
italic">Antik Nakhstab: MÖ 7. Yüzyıldan MS 7. Yüzyıla Özbekistan’da Medeniyet
Meseleleri<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-font-style:
italic"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><i><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">Древний Нахшаб.
Проблемы Цивилизации Узбекистана VII в. до н.э. – VII в. н.э.<o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-font-style:
italic"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU">Bu eser antik Sogdiana’daki
kültürel meseleleri incelemektedir. Eser, yazarın (kaynak malzemelerde Nakhshab
olarak geçen) eski Karshina vahasında uzun yıllar süren araştırmaları neticesinde
elde ettiği malzemelerin yanı sıra bölgedeki ilk başkent olan Yerkurgan
kazısından çıkan sonuçları tetkik etmektedir. Kitapta çeşitli metodolojik
yaklaşımlara dayanmak suretiyle Karshina vahasındaki kentleşmiş gelişimin
gidişatının izi sürülmüş ve bölgedeki yerleşimlerin toplumsal yapısına ve
topolojisine ilişkin sorulara cevap aranmıştır. Profesör Suleimanov, eserinde,
İranlıların eski kutsal kitabı Avesta da dâhil olmak üzere birçok yazılı kaynak
kullanmaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU">Suleimanov, Yerkurgan ve
bölgedeki diğer birçok yerleşim alanının kuruluşunun Afrasiab ile birlikte MÖ
7. yüzyılda başladığı görüşünü güçlendirmektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU">Yazar Yerkurgan’ın anıtlarının,
yerleşim mimarisinin ve “stratigrafi”siyle “periyodizasyon” özelliklerinin bir
incelemesini sunmaktadır. Eserde antik Nakhshab’dan kalan birçok seramik ve
“koroplastik” de incelenmiştir. Bir mabet ve hatıra alanları dâhil olmak üzere
dinsel yapıların kazılması yoluyla elde edilen zengin arkeolojik malzemeye
dayanılarak panteon ve eski Nakhshab Sogdianalılarının dinsel âdetlerinin
ayrıntıları da ortaya konmaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU">Bu eser görsel malzeme açısından
zengin olup eski Karshina’yı konu edinen çalışmalardaki mevcut eksiklikleri
büyük oranda tamamlamaktadır. Eser, bölge hakkında şimdiye kadar
gerçekleştirilmiş en karmaşık çalışmadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU">Daha genel bir ifadeyle, Profesör
Suleimanov’un çalışması Orta Asya’nın antik tarihi hakkındaki literatüre önemli
bir katkı sağlamaktadır. Eser tarihçiler, arkeologlar, sanatçılar, üniversite
hocaları ve öğrencileri açısından kullanışlı olduğu kadar daha geniş bir
okuyucu kitlesinin de ilgisini çekecektir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU">Mirzokhid
Rakhimov<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:RU">Çeviren Hasan
Çolak<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
Antik Nakhstab: MÖ 7. Yüzyıldan MS 7. Yüzyıla Özbekistan’da Medeniyet Meseleleri
Type
abstract
Year
2014

Сулейманов, Р.Х. Древний Нахшаб. Проблемы Цивилизации Узбекистана VII в. до н.э. – VII в. н.э. Самарканд-Ташкент: Изд-во “Фан” Академии Наук Республики Узбекистан, 2000, 342с.

 

Suleimanov, R. Kh. Drevnii Nakhshab: Problemy Tsivilizatsii Uzbekistana VII v. do n.e.-VII v.n.e. Samarkand-Tashkent: Izd-vo Fan Akademii Nauk Respubliki Uzbekskistan, 2000, 342 s.

 

ÖZET

 

Antik Nakhstab: MÖ 7. Yüzyıldan MS 7. Yüzyıla Özbekistan’da Medeniyet Meseleleri

 

Древний Нахшаб. Проблемы Цивилизации Узбекистана VII в. до н.э. – VII в. н.э.

 

Bu eser antik Sogdiana’daki kültürel meseleleri incelemektedir. Eser, yazarın (kaynak malzemelerde Nakhshab olarak geçen) eski Karshina vahasında uzun yıllar süren araştırmaları neticesinde elde ettiği malzemelerin yanı sıra bölgedeki ilk başkent olan Yerkurgan kazısından çıkan sonuçları tetkik etmektedir. Kitapta çeşitli metodolojik yaklaşımlara dayanmak suretiyle Karshina vahasındaki kentleşmiş gelişimin gidişatının izi sürülmüş ve bölgedeki yerleşimlerin toplumsal yapısına ve topolojisine ilişkin sorulara cevap aranmıştır. Profesör Suleimanov, eserinde, İranlıların eski kutsal kitabı Avesta da dâhil olmak üzere birçok yazılı kaynak kullanmaktadır.

 

Suleimanov, Yerkurgan ve bölgedeki diğer birçok yerleşim alanının kuruluşunun Afrasiab ile birlikte MÖ 7. yüzyılda başladığı görüşünü güçlendirmektedir.

 

Yazar Yerkurgan’ın anıtlarının, yerleşim mimarisinin ve “stratigrafi”siyle “periyodizasyon” özelliklerinin bir incelemesini sunmaktadır. Eserde antik Nakhshab’dan kalan birçok seramik ve “koroplastik” de incelenmiştir. Bir mabet ve hatıra alanları dâhil olmak üzere dinsel yapıların kazılması yoluyla elde edilen zengin arkeolojik malzemeye dayanılarak panteon ve eski Nakhshab Sogdianalılarının dinsel âdetlerinin ayrıntıları da ortaya konmaktadır.

 

Bu eser görsel malzeme açısından zengin olup eski Karshina’yı konu edinen çalışmalardaki mevcut eksiklikleri büyük oranda tamamlamaktadır. Eser, bölge hakkında şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en karmaşık çalışmadır.

 

Daha genel bir ifadeyle, Profesör Suleimanov’un çalışması Orta Asya’nın antik tarihi hakkındaki literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. Eser tarihçiler, arkeologlar, sanatçılar, üniversite hocaları ve öğrencileri açısından kullanışlı olduğu kadar daha geniş bir okuyucu kitlesinin de ilgisini çekecektir.

 

Mirzokhid Rakhimov

Çeviren Hasan Çolak

 

Citation
Rakhimov, Mirzokhid. '"Turkish abstract of 'Ancient Nakhshab: An Inquiry into the Development of Uzbekistan’s Civilisation from the Seventh Century BC to the Seventh Century AD'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 2015. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Uzbekistan
Language
Turkish
Related Documents