Eski İstanbul’da Gündelik Hayat
Type
abstract
Year
2014
Kayaoğlu, İ. Gündağ ve Pekin, Ersu, Eski İstanbul’da Gündelik Hayat. İstanbul: Aksoy Yayıncılık, 1992, 158 s.

ÖZET

Eski İstanbul’da Gündelik Hayat

Kitabın editörü çeşitli yazarların makalelerinden derlenen kitabın amacını hızlı değişen sosyoekonomik yapının oluşturduğu yeni kenti ve kentliyi çözümleyebilmek için eskiyi doğru olarak bilmenin gereği olarak belirtir. On üç makale ve bir sözlükten oluşan kitap çeşitli yabancı ressamların yaptığı resimler ve gravürlerle resimlendirilmiştir. Makalelerin çoğu Türk Folklor Araştırmaları dergisi gibi halk kültürünü ilgilendiren dergilerde yayımlanmıştır.

Çoğunlukla, aile ve ailede kadının rolü konuları hakkında seçilmiş olan makaleler – düğünler, komşu ve komşuluk, ev idaresi, loğusalık ve şerbeti , eski İstanbul hamamları ve gezmeleri gibi – şehirdeki gündelik hayatla ilgili konuları bilimsel kaynaklara dayanmadan ve/veya belli bir referans göstermeden halk arasında dolaşan hikâyelerle yazılmış kısa ve yüzeysel yazılardır. Kitap, genellikle ihmal edilen eski dönemlerde kadınların sosyal yaşamdaki rolü konusuna gündelik hayatta nasıl yaşadıklarına, şehirde nerelerde sosyalleştiklerine dair bilgiler veren yazıları bir araya getirerek dikkat çekmesiyle var olan folklorik çalışmalara bir katkı sağlamış sayılabilir.

Kitapta, aile ve kadın konusu dışında, içerik açısından birbirinden bağımsız konular –İstanbul’da yemek kültürü, Ramazan ayının ve Ramazan bayramının kutlanma gelenekleri, kutsal kabul edilen Eyüp Sultan semti, Çingeneler ve yaşamları – hakkında kısa yazılar yer almaktadır. Bu yazılar şehirdeki Müslümanların yaşam şekilleri ve hayatı nasıl algıladıkları hakkında folklorik bilgiler vermektedir. Bu özellikleriyle kitap sosyal bilimlere giriş düzeyinde bilgi sağlayabilecek nitelikte bir çalışmadır.

Feryal Tansuğ

Citation
Tansuğ, Feryal. '"Turkish abstract of 'Daily Life in Old Istanbul'". Translated by Feryal Tansuğ. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 219. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Turkey
Language
Turkish
Related Documents