Sovyet Frunze: 1926-1991
Type
abstract
Year
2014
Петров, В.Г. Фрунзе Советский, 1926-1991. Бишкек: Литературный Кыргызстан, 2008, 100c.

Petrov, V. G. Frunze Sovetskii, 1926-1991. Bishkek: Literaturnyĭ Kyrgyzstan, 2008, 100 s.

ÖZET

Sovyet Frunze: 1926-1991

Фрунзе Советский, 1926-1991

V. G. Petrov’un 2008 yılında yayımlanan Frunze Sovetskii: 1926-1991 adlı kitabı, eskiden Dzhul’, Pishkek ve Frunze olarak bilinen Bişkek şehrinin tarihinin sanatsal bir anlatısıdır.

Petrov’un incelemesi Kırgız Cumhuriyeti’nin başkentinin Sovyet geçmişini ele almaktadır. Bu yayın yalnızca tarihçilerin ve mimarların değil, modern tarihe merak duyan daha geniş bir okuyucu kitlesinin de ilgisini çekmelidir. Yazar, metinde Sovyet dönemi Bişkek’in ev yaşamını ve endüstriyel gelişimini etkileyen başlıca olayları son derece kapsamlı bir şekilde tasvir etmektedir. Genel olarak bakıldığında bu kitap Sovyet geçmişi hakkındaki tek incelemedir.

Petrov’un eseri hem tarihsel hem de sanatsal öğelerin bir anlatıda birleştiği orijinal yayınlardan biridir: dolayısıyla, bu kitabın değeri yalnızca orijinal anlatısından değil, belgesel bulgulara dayalı olmasından da kaynaklanmaktadır. Özellikle Bişkek’in ve binalarının tarihsel ve çağdaş planı hakkındaki ayrıntılı tasvir – ki bu tasvir kapsamında, söz konusu binaların mimarlarının isimlerine ve inşa edildikleri yıllara atıfta bulunulmaktadır – kitabı okuyucu açısından özellikle ilgi çekici kılmaktadır.

Petrov, Kırgız Cumhuriyeti Merkezî Devlet Arşivi’nin malzemelerini, kendi kişisel koleksiyonundaki eski fotoğrafları ve arkadaşlarının arşivlerinde yer alan fotoğrafları kullanmaktadır. Böylece, yazar, kendi kişisel arşivlerini 1930’larda başlayıp 1990’larda son bulan tarihsel bir anlık görüntüler serisi vasıtasıyla takdim etmektedir.

Bununla birlikte çalışmanın kusurları yok değildir. En dikkat çekici kusur, kaynakların zikredilmemiş olmasıdır (kitapta bir kaynakça yer almamaktadır). Bu durum, doğrudan doğruya çalışmanın itibarını zedelemektedir. Ayrıca, Petrov, Sovyet Frunze’de yaşayan ve çalışan Kırgız entelijansiya temsilcilerinden söz arasında bahsetmekte, onların şehrin gelişimine yaptıkları katkıya yeterli dikkati göstermemektedir.

Khadicha Shambetalıeva
Çeviren Fatih Taştan
Citation
Shambetalieva, Khadicha. '"Turkish abstract of 'Soviet Frunze 1926-1991'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 221. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Kyrgyzstan
Language
Turkish
Related Documents