1920’den 1980’e Kadar Bişkek Şehri: Bir Hatırat
Type
abstract
Year
2014

Голованев, А.А. Город Бишкек 20-80 Годы: Воспоминание. Бишкек: Изд-во Плюс, 2002, 184c.

 

Golovanev, A. A. Gorod Bishkek 20-80 Gody: Vospominanie. Bishkek: Izd-vo Plus, 2002, 184 s.

 

ÖZET

 

1920’den 1980’e Kadar Bişkek Şehri: Bir Hatırat

 

Город Бишкек 20-80 Годы: Воспоминание

 

Bu eser mimari kavramların ve inşaat süreçlerinin 1920 ile 1980 yılları arasında Bişkek’te gösterdiği gelişimi incelemektedir. Başlığın da işaret ettiği üzere, kitap bir hatırattır. Bu nedenle, her ikisi de profesyonel mimar olan yazarlar, Aleksandr Andrianovich Golovanev ve kızı Natalia Aleksandrovna Prokhorova, kitabın başından sonuna kadar sürekli ön plandadırlar. Her iki yazar da farklı zamanlarda Kırgızistan’ın başkentindeki mimari gelişmelere katılmışlardır. Kendileri, kitapta, şehrin eski caddeleri boyunca göze çarpan her türlü planlamanın ayrıntısına işaret etmek suretiyle okuyucularına rehberlik yapmaktadırlar.

 

Kitabın tertibi dikkat çekicidir: sol taraftaki sayfalarda eski apartmanlar ve idarî binaların resimleri yer alırken, sağ tarafta ise resimlerle ilgili açıklayıcı metinler bulunmaktadır. A. A. Golovanev, SSCB Mimarlar Birliğinin bir üyesi idi ve başkentin inşası hususunda en aktif rolü oynamıştı. Bu çalışmada, Bişkek’in planlanmasının arkasında yatan ilkeleri ve 20. yüzyılın başlarından itibaren şehrin gösterdiği gelişimin tarihini coşkulu bir şekilde anlatmaktadır.

 

Kitabın gücü jeolojik açıklamalarında yatmaktadır. Kitap şehrin inşasından önce göz önünde bulundurulan en yüksek ve en düşük iklim koşulları ile sismik ve ekolojik faktörlerin profesyonel bir tasvirini sunmaktadır. Kitapta çoğaltılmış eski siyah beyaz fotoğrafların kıymetli bir listesi de yer almaktadır. Ayrıca, yazarlar kentsel gelişim alanında çalışan tanınmamış kişilerin isimlerini de vermektedirler. Aynı zamanda beş Sovyet tasarım enstitüsünde yetişmiş mimarların ve inşaat mühendislerinin isimlerini toplamak gibi güç bir işi de tamamlamışlardır.

 

Yazarlar Bişkek’in ekolojisi ile yollarının ve taşımacılık sisteminin gelişimine özel bir önem vermişlerdir.

 

Golovanev ve Prokhorova, Bişkek’in nispeten yakın olan Sovyet geçmişini hatırlatırlar. Bu kitabı okuyan kişi Bişkek’in planlamasının nasıl tasarlandığını, inşasının nasıl gerçekleştirildiğini ve apartmanlar ile komplekslerin inşasında nelerin en temel faktör olduğunu anlayabilecektir.

 

Bunun kentsel gelişim tarihini inceleyenler için yazılmış bir kitap olduğu gerçeğine karşılık, yazarlar kullandıkları kaynakların isimlerini zikretme hususunda başarısızlık göstermişlerdir. Bir diğer problem ise baskı hatalarının sayısıdır.

 

Khadicha Shambetalieva

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Shambetalieva, Khadicha. '"Turkish abstract of 'The City of Bishkek from 1920 to 1980: A Memoir'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 223. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Kyrgyzstan
Language
Turkish
Related Documents