Bishkek - <p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR">Голованев,
А.А. <i>Город Бишкек 20-80 Годы: Воспоминание</i>. Бишкек: Изд-во Плюс, 2002,
184c.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR">Golovanev, A. A. <i>Gorod
Bishkek 20-80 Gody: Vospominanie</i>. Bishkek: Izd-vo Plus, 2002, </span><span lang="TR">184 s.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:35.4pt;
line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:35.4pt;
line-height:200%"><b><span lang="TR">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:35.4pt;
line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:35.4pt;
line-height:200%"><b><span lang="TR">1920’den 1980’e Kadar
Bişkek Şehri: Bir Hatırat <o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:35.4pt;
line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:35.4pt;
line-height:200%"><i><span lang="TR">Город Бишкек 20-80 Годы:
Воспоминание<o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:35.4pt;
line-height:200%"><i><span lang="TR">&nbsp;</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bu
eser mimari kavramların ve inşaat süreçlerinin 1920 ile 1980 yılları arasında
Bişkek’te gösterdiği gelişimi incelemektedir. Başlığın da işaret ettiği üzere,
kitap bir hatırattır. Bu nedenle, her ikisi de profesyonel mimar olan yazarlar,
Aleksandr Andrianovich Golovanev ve kızı Natalia Aleksandrovna Prokhorova,
kitabın başından sonuna kadar sürekli ön plandadırlar. Her iki yazar da farklı
zamanlarda Kırgızistan’ın başkentindeki mimari gelişmelere katılmışlardır.
Kendileri, kitapta, şehrin eski caddeleri boyunca göze çarpan her türlü
planlamanın ayrıntısına işaret etmek suretiyle okuyucularına rehberlik
yapmaktadırlar. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Kitabın
tertibi dikkat çekicidir: sol taraftaki sayfalarda eski apartmanlar ve idarî
binaların resimleri yer alırken, sağ tarafta ise resimlerle ilgili açıklayıcı
metinler bulunmaktadır. A. A. Golovanev, SSCB Mimarlar Birliğinin bir üyesi idi
ve başkentin inşası hususunda en aktif rolü oynamıştı. Bu çalışmada, Bişkek’in
planlanmasının arkasında yatan ilkeleri ve 20. yüzyılın başlarından itibaren
şehrin gösterdiği gelişimin tarihini coşkulu bir şekilde anlatmaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Kitabın
gücü jeolojik açıklamalarında yatmaktadır. Kitap şehrin inşasından önce göz
önünde bulundurulan en yüksek ve en düşük iklim koşulları ile sismik ve
ekolojik faktörlerin profesyonel bir tasvirini sunmaktadır. Kitapta çoğaltılmış
eski siyah beyaz fotoğrafların kıymetli bir listesi de yer almaktadır. Ayrıca,
yazarlar kentsel gelişim alanında çalışan tanınmamış kişilerin isimlerini de
vermektedirler. Aynı zamanda beş Sovyet tasarım enstitüsünde yetişmiş
mimarların ve inşaat mühendislerinin isimlerini toplamak gibi güç bir işi de
tamamlamışlardır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Yazarlar
Bişkek’in ekolojisi ile yollarının ve taşımacılık sisteminin gelişimine özel
bir önem vermişlerdir. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Golovanev
ve Prokhorova, Bişkek’in nispeten yakın olan Sovyet geçmişini hatırlatırlar. Bu
kitabı okuyan kişi Bişkek’in planlamasının nasıl tasarlandığını, inşasının
nasıl gerçekleştirildiğini ve apartmanlar ile komplekslerin inşasında nelerin
en temel faktör olduğunu anlayabilecektir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bunun
kentsel gelişim tarihini inceleyenler için yazılmış bir kitap olduğu gerçeğine
karşılık, yazarlar kullandıkları kaynakların isimlerini zikretme hususunda
başarısızlık göstermişlerdir. Bir diğer problem ise baskı hatalarının
sayısıdır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR">Khadicha Shambetalieva<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR">Çeviren Fatih Taştan<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>
1920’den 1980’e Kadar Bişkek Şehri: Bir Hatırat
Type
abstract
Year
2014

Голованев, А.А. Город Бишкек 20-80 Годы: Воспоминание. Бишкек: Изд-во Плюс, 2002, 184c.

 

Golovanev, A. A. Gorod Bishkek 20-80 Gody: Vospominanie. Bishkek: Izd-vo Plus, 2002, 184 s.

 

ÖZET

 

1920’den 1980’e Kadar Bişkek Şehri: Bir Hatırat

 

Город Бишкек 20-80 Годы: Воспоминание

 

Bu eser mimari kavramların ve inşaat süreçlerinin 1920 ile 1980 yılları arasında Bişkek’te gösterdiği gelişimi incelemektedir. Başlığın da işaret ettiği üzere, kitap bir hatırattır. Bu nedenle, her ikisi de profesyonel mimar olan yazarlar, Aleksandr Andrianovich Golovanev ve kızı Natalia Aleksandrovna Prokhorova, kitabın başından sonuna kadar sürekli ön plandadırlar. Her iki yazar da farklı zamanlarda Kırgızistan’ın başkentindeki mimari gelişmelere katılmışlardır. Kendileri, kitapta, şehrin eski caddeleri boyunca göze çarpan her türlü planlamanın ayrıntısına işaret etmek suretiyle okuyucularına rehberlik yapmaktadırlar.

 

Kitabın tertibi dikkat çekicidir: sol taraftaki sayfalarda eski apartmanlar ve idarî binaların resimleri yer alırken, sağ tarafta ise resimlerle ilgili açıklayıcı metinler bulunmaktadır. A. A. Golovanev, SSCB Mimarlar Birliğinin bir üyesi idi ve başkentin inşası hususunda en aktif rolü oynamıştı. Bu çalışmada, Bişkek’in planlanmasının arkasında yatan ilkeleri ve 20. yüzyılın başlarından itibaren şehrin gösterdiği gelişimin tarihini coşkulu bir şekilde anlatmaktadır.

 

Kitabın gücü jeolojik açıklamalarında yatmaktadır. Kitap şehrin inşasından önce göz önünde bulundurulan en yüksek ve en düşük iklim koşulları ile sismik ve ekolojik faktörlerin profesyonel bir tasvirini sunmaktadır. Kitapta çoğaltılmış eski siyah beyaz fotoğrafların kıymetli bir listesi de yer almaktadır. Ayrıca, yazarlar kentsel gelişim alanında çalışan tanınmamış kişilerin isimlerini de vermektedirler. Aynı zamanda beş Sovyet tasarım enstitüsünde yetişmiş mimarların ve inşaat mühendislerinin isimlerini toplamak gibi güç bir işi de tamamlamışlardır.

 

Yazarlar Bişkek’in ekolojisi ile yollarının ve taşımacılık sisteminin gelişimine özel bir önem vermişlerdir.

 

Golovanev ve Prokhorova, Bişkek’in nispeten yakın olan Sovyet geçmişini hatırlatırlar. Bu kitabı okuyan kişi Bişkek’in planlamasının nasıl tasarlandığını, inşasının nasıl gerçekleştirildiğini ve apartmanlar ile komplekslerin inşasında nelerin en temel faktör olduğunu anlayabilecektir.

 

Bunun kentsel gelişim tarihini inceleyenler için yazılmış bir kitap olduğu gerçeğine karşılık, yazarlar kullandıkları kaynakların isimlerini zikretme hususunda başarısızlık göstermişlerdir. Bir diğer problem ise baskı hatalarının sayısıdır.

 

Khadicha Shambetalieva

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Shambetalieva, Khadicha. '"Turkish abstract of 'The City of Bishkek from 1920 to 1980: A Memoir'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 223. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Kyrgyzstan
Language
Turkish
Related Documents