Zh. K Kasymbaev - <p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="RU">Касымбаев</span><span lang="TR">,</span><span lang="RU"> Ж.
К. <i>Города Восточного Казахстана в 18</i></span><i>6</i><i><span lang="RU">1-1917 гг.: Социально-Экономический Аспект</span></i><span lang="RU">. Алма-Ата: Гылым,
1990, 180</span><span lang="TR">c</span><span lang="RU">.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="RU">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%">Kasymbaev<span lang="RU">, </span>Zh<span lang="RU">. </span>K<span lang="RU">. </span><i>Goroda</i><i> </i><i>Vostochnogo</i><i> </i><i>Kazakhstana</i><i> </i><i>v</i><i> <span lang="RU">1861-1917
</span></i><i>gg</i><i><span lang="RU">.: </span></i><i>Sotsial</i><i><span lang="RU">’</span></i><i>no</i><i><span lang="RU">-</span></i><i>Ekonomicheskiy</i><i> </i><i>Aspekt</i><span lang="RU">. </span>Alm-Ata<span lang="RU">: </span>Gylym<span lang="RU">, 1990</span><span lang="TR">, 180s.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">1891-1917 Arasında Doğu Kazakistan Şehirleri: Sosyo-Ekonomik Boyutlar<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><i><span lang="RU">Города Восточного
Казахстана в 1891-1917 гг.: Социально-Экономический Аспект</span></i><i><span lang="TR"><o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bu
eser Doğu Kazakistan’ın on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl tarihi üzerine
odaklanmaktadır. Doğu Kazakistan kuzeyde Rusya, güneyde ise Çin ile komşu olan
coğrafi bir bölgedir. 1997’ye değin bu bölge iki ayrı coğrafi birime
bölünmüştü: Doğu-Kazak ve Semipalatinsk idari bölgeleri. Kazakistan
Cumhurbaşkanının kararıyla Semipalatinsk bölgesi ve ona ait bütün yerler
ülkenin Doğu Kazak bölgesine dâhil edilmiştir. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bu
kitabın yazarı, Kazakistan tarihi hakkında birçok temel eser ve akademik kitap
yayımlamış olan meşhur bir bilim adamıdır. Yazar, bu eserinde Doğu Kazakistan
şehirlerinin göçebe Kazak nüfusu, Rus göçmenleri (yani köylüler) ve komşu
ülkeler ile olan ekonomik bağlarını incelemektedir. O, bölgedeki
etno-demografik süreçleri özetlemektedir; söz konusu süreçler bir yandan
Kazakistan ile diğer yandan ise Rusya ve öteki Orta Asya ülkeleri ile ticari ve
ekonomik bağlantıların gelişmesine yol açmıştır. Yazar bu bağların Doğu
Kazakistan şehirlerindeki nüfus artışının temel nedeni olduğunu savunmaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Kitap
Avusturya-Macaristan ve Almanya savaş mahkûmlarının Akmolinsk, Pavlodar,
Semipalatinsk ve Ust-Kamenogorsk şehirlerindeki durumu hakkında ilginç bir
bölüm içermektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bu
araştırma için çok sayıda özgün kaynağa ve arşiv malzemesine başvurulmuştur.
Yine de, bu eser, Marksist-Leninist ideolojiden etkilenmesi sebebiyle son
derece politikleştirilmiştir. Yazar, araştırmasını Marksist görüş çizgisinde
yaptığını ve Leninistlerce onaylanmış bir yöntem kullandığını bizzat itiraf
etmektedir. Öznel yaklaşımına rağmen bu eser Doğu Kazakistan şehirlerinin
tarihi hakkında değerli bir çalışmadır. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR">Akram Khabibullaev<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR">Çeviren Hasan Çolak<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>
1891-1917 Arasında Doğu Kazakistan Şehirleri: Sosyo-Ekonomik Boyutlar
Type
abstract
Year
2014

Касымбаев, Ж. К. Города Восточного Казахстана в 1861-1917 гг.: Социально-Экономический Аспект. Алма-Ата: Гылым, 1990, 180c.

 

Kasymbaev, Zh. K. Goroda Vostochnogo Kazakhstana v 1861-1917 gg.: Sotsialno-Ekonomicheskiy Aspekt. Alm-Ata: Gylym, 1990, 180s.

 

ÖZET

 

1891-1917 Arasında Doğu Kazakistan Şehirleri: Sosyo-Ekonomik Boyutlar

 

Города Восточного Казахстана в 1891-1917 гг.: Социально-Экономический Аспект

 

Bu eser Doğu Kazakistan’ın on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl tarihi üzerine odaklanmaktadır. Doğu Kazakistan kuzeyde Rusya, güneyde ise Çin ile komşu olan coğrafi bir bölgedir. 1997’ye değin bu bölge iki ayrı coğrafi birime bölünmüştü: Doğu-Kazak ve Semipalatinsk idari bölgeleri. Kazakistan Cumhurbaşkanının kararıyla Semipalatinsk bölgesi ve ona ait bütün yerler ülkenin Doğu Kazak bölgesine dâhil edilmiştir.

 

Bu kitabın yazarı, Kazakistan tarihi hakkında birçok temel eser ve akademik kitap yayımlamış olan meşhur bir bilim adamıdır. Yazar, bu eserinde Doğu Kazakistan şehirlerinin göçebe Kazak nüfusu, Rus göçmenleri (yani köylüler) ve komşu ülkeler ile olan ekonomik bağlarını incelemektedir. O, bölgedeki etno-demografik süreçleri özetlemektedir; söz konusu süreçler bir yandan Kazakistan ile diğer yandan ise Rusya ve öteki Orta Asya ülkeleri ile ticari ve ekonomik bağlantıların gelişmesine yol açmıştır. Yazar bu bağların Doğu Kazakistan şehirlerindeki nüfus artışının temel nedeni olduğunu savunmaktadır.

 

Kitap Avusturya-Macaristan ve Almanya savaş mahkûmlarının Akmolinsk, Pavlodar, Semipalatinsk ve Ust-Kamenogorsk şehirlerindeki durumu hakkında ilginç bir bölüm içermektedir.

 

Bu araştırma için çok sayıda özgün kaynağa ve arşiv malzemesine başvurulmuştur. Yine de, bu eser, Marksist-Leninist ideolojiden etkilenmesi sebebiyle son derece politikleştirilmiştir. Yazar, araştırmasını Marksist görüş çizgisinde yaptığını ve Leninistlerce onaylanmış bir yöntem kullandığını bizzat itiraf etmektedir. Öznel yaklaşımına rağmen bu eser Doğu Kazakistan şehirlerinin tarihi hakkında değerli bir çalışmadır.

 

Akram Khabibullaev

Çeviren Hasan Çolak

 

Citation
Khabibullaev, Akram. '"Turkish abstract of 'Cities of Eastern Kazakhstan btween 1891 and 1917: Socio-Economic Aspects'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 225. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Kazakhstan
Language
Turkish
Related Documents