Reham Samy  Hassan - <div style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">ابراهيم، سمير عمر. الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٩٢، ٢٩٩ص</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ibrahim, Samir ‘Umar. Al-Hayat al-’Ijtima‘iyyah fi Madinat al-Qahira: Khilala al-Nisf al-Awwal min al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar. Cairo: al-Hayʾah al-Misriyyah al-ʻAmmah lil-Kitab, 1992, 299 s.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Kahire’de Toplumsal Yaşam</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: italic;">الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitapta, yazarın modern Avrupa’yla doğrudan karşılaştırmaları kadar Mehmed Ali’nin ülkeyi modernleştirme projesinin bir sonucu olarak toplumsal değişim dönemi şeklinde sunduğu 1800 ve 1850 yılları arasında Kahire’deki toplumsal yaşamı ele alınmaktadır.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitapta konu, 5 bölümde araştırılmaktadır.. Öncelikle şehrin sakinlerinin demografik kompozisyonuna değinilmekte, farklı meslek gruplarının ve Kıptiler, Yahudiler, Araplar, Avrupalılar, Türkler ve köleler gibi toplumun temel dinî, etnik ve millî gruplarının boyutlarını ve koşullarını gözden geçirilmektedir.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Yazar, Kahire’nin değişen kentsel çehresinin, sokaklar, marketler, büyük inşaat projeleri dâhil olmak üzere temel özelliklerinin bir betimlemesini sunmakta ve posta ve telgraf ile sağlık planlaması konularına temas etmektedir. Kitapta kültürel yaşama işaret edilmekte ve ana eğitim kurumları, öğrencilerin toplumsal altyapıları ve Kahire toplumu üzerinde nasıl bir etki yaptıkları ele alınmaktadır. Giyim tarzları, yeme-içme, kafelerin ve değişik sanat biçimlerinin yaygınlaşmasını da içerecek şekilde şehirdeki alışkanlıklar ve gelenekler de tartışılmaktadır.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Yazar, matbaa, gazetecilik ve tercümenin gelişimini ve oynadıkları farklı rolleri gözlemlemiştir. Sonunda yazar Mehmed Ali’nin Mısır’daki adli sistem ve yasamada yaptığı değişiklikler ile güvenliği sağlama konusundaki çabalarını sunmaktadır.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitabın önemi genelde Orta Doğu ve özelde Mısır tarihinde mühim bir dönemin toplumsal boyutunun – ki bu boyuta Arapça külliyatta genellikle yeterli derecede değinilmemektedir – ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Ne var ki kitap aşırı derece betimsel olup gözden geçirilen konuların sorunsallaştırılması konusunda yetersiz kalınmakta ve bu değişim döneminde kadınların durumuna yeterli derecede yer verilmemektedir.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Reham Samy Hassan</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Çeviren Metin Yeğenoğlu</span></div>
On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Kahire’de Toplumsal Yaşam
Type
abstract
Year
2014
ابراهيم، سمير عمر. الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٩٢، ٢٩٩ص

Ibrahim, Samir ‘Umar. Al-Hayat al-’Ijtima‘iyyah fi Madinat al-Qahira: Khilala al-Nisf al-Awwal min al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar. Cairo: al-Hayʾah al-Misriyyah al-ʻAmmah lil-Kitab, 1992, 299 s.

ÖZET

On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Kahire’de Toplumsal Yaşam

الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر

Kitapta, yazarın modern Avrupa’yla doğrudan karşılaştırmaları kadar Mehmed Ali’nin ülkeyi modernleştirme projesinin bir sonucu olarak toplumsal değişim dönemi şeklinde sunduğu 1800 ve 1850 yılları arasında Kahire’deki toplumsal yaşamı ele alınmaktadır. 

Kitapta konu, 5 bölümde araştırılmaktadır.. Öncelikle şehrin sakinlerinin demografik kompozisyonuna değinilmekte, farklı meslek gruplarının ve Kıptiler, Yahudiler, Araplar, Avrupalılar, Türkler ve köleler gibi toplumun temel dinî, etnik ve millî gruplarının boyutlarını ve koşullarını gözden geçirilmektedir. 

Yazar, Kahire’nin değişen kentsel çehresinin, sokaklar, marketler, büyük inşaat projeleri dâhil olmak üzere temel özelliklerinin bir betimlemesini sunmakta ve posta ve telgraf ile sağlık planlaması konularına temas etmektedir. Kitapta kültürel yaşama işaret edilmekte ve ana eğitim kurumları, öğrencilerin toplumsal altyapıları ve Kahire toplumu üzerinde nasıl bir etki yaptıkları ele alınmaktadır. Giyim tarzları, yeme-içme, kafelerin ve değişik sanat biçimlerinin yaygınlaşmasını da içerecek şekilde şehirdeki alışkanlıklar ve gelenekler de tartışılmaktadır. 

Yazar, matbaa, gazetecilik ve tercümenin gelişimini ve oynadıkları farklı rolleri gözlemlemiştir. Sonunda yazar Mehmed Ali’nin Mısır’daki adli sistem ve yasamada yaptığı değişiklikler ile güvenliği sağlama konusundaki çabalarını sunmaktadır. 

Kitabın önemi genelde Orta Doğu ve özelde Mısır tarihinde mühim bir dönemin toplumsal boyutunun – ki bu boyuta Arapça külliyatta genellikle yeterli derecede değinilmemektedir – ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Ne var ki kitap aşırı derece betimsel olup gözden geçirilen konuların sorunsallaştırılması konusunda yetersiz kalınmakta ve bu değişim döneminde kadınların durumuna yeterli derecede yer verilmemektedir. 

Reham Samy Hassan
Çeviren Metin Yeğenoğlu
Citation
Reham Samy Hassan. '"Turkish abstract of 'The Literary Movement in Damascus 1800-1918'". Translated by Çeviren Metin Yeğenoğlu. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 227. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Egypt
Language
Turkish
Related Documents