Isfahan
Type
abstract
Year
2014
هنرفر، لطف الله. اصفهان. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، ١٣۵۶، ۲٧۴ص.

Hunarfar, Lutf Allah. Isfahan. Tehran: Shirkat-i Sahami-yi Kitabha-yi Jibi, 1978, 274 s.

ÖZET

Isfahan

اصفهان

Isfahan adlı kitap genç insanları İran kültür ve medeniyeti ile tanıştırmak amacıyla Lotfallah Honarfar tarafından Ali Eslami Nodashan gözetiminde yazılmıştır. Bununla birlikte, yazar, beş bölümlük kitabın daha geniş bir okuyucu kitlesi için de uygun olabileceği kanaatindedir.
Birinci bölüm doğayı, coğrafyayı ve yüzyıllar boyunca step ikliminde meydana gelen değişiklikleri tasvir etmektedir. Kitap her şeyden çok gezi notlarına dayanmaktadır. Bölümün son kısmı yaban hayatı, madencilik ve bölgeler konusuna ayrılmıştır.

İkinci bölüm Gabae ya da Gay şehrinin – ki söz konusu şehir Ahemendliler dönemi boyunca bu isimle anılmıştır – tasviri ile başlamakta ve Safevî döneminin sonuna kadarki bütün hanedanlıkların kısa bir tasviri ile devam etmektedir.

Üçüncü bölümde Isfahan’a ait toplam 92 adet tarihî kalıntı ve anıt sıralanmıştır. Yazar, binaları ve yapıları tasvir etmenin yanı sıra bu bölgelerde hayata geçirilmiş âdetleri (örneğin Şah Abbas Safevî’nin saltanatı döneminde gerçekleştirilen “su serpme” şölenini) ele almaktadır.

Çağdaş dönemlerin incelenmesine hasredilmiş olan bölüm kitabın yazıldığı Pehlevî dönemini irdelemektedir. Kajar dönemine zorlamayla üç sayfa ayrılmıştır ki bu sayfaların büyük bir kısmı da hataların tasvirini içermektedir. Yazar, Pehlevî dönemi şehir planlaması ve mimarisinin hem modern hem de şehrin dokusu ile uyumlu olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Sonrasında ise Isfahan şehrindeki mesleklerin ve zanaatların bir listesini sunmaktadır.

Son bölüm Isfahanlı bazı şöhret sahibi kişileri, filozofları, âlimleri ve tarihçileri tanıtmaktadır.

Iradj Ismailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
Citation
Ghouchani, Iradj Esmailpou. '"Turkish abstract of 'Isfahan'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 232. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Related Documents