Besim Çeçener - <div><br></div><div>Çeçener, Besim. İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları. İstanbul: Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 1995, 293 s.<br></div><div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları</span></div><div><br></div><div>Kitap, yazarın 1972 ve 1993 yılları arasında İstanbul’un imar ve inşa sorunlarını incelemek amacıyla kaleme aldığı yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Kitap az sayıda görsel malzeme de içermektedir.</div><div><br></div><div>İstanbul’daki ‘Boğaziçi’ kavramını bir bağlama oturtan yazar, Boğaziçi’ndeki çarpık yapılaşmanın nedeni olarak – iktidardaki yönetimlerin anlayışları doğrultusunda – sık sık değiştirilen yasal düzenlemeleri göstermektedir. Bu doğrultuda, dönemin belediye başkanlarının ve diğer yetkililerin bu konudaki tutumlarını eleştirmektedir.</div><div><br></div><div>Yazar, İstanbul şehir planlamasında önemli bir role sahip bir kurum olan Anıtlar Yüksek Kurulunun, şehirde sağlıklı kentleşmeyi sağlamakta ve şehrin tarihî dokusunu korumakta başarısız olan politikalarını somut örneklerle anlatmış; “doğa ve kültür kırımına” yol açan politikaların, şehrin tarihî özelliklerini korumayı amaçlamadığına değinmiştir. Yazarın dönemin belediye başkanlarına yazdığı bazı mektuplar da kitapta yer almaktadır.</div><div><br></div><div>Beyoğlu ve Galata’daki tarihî kentsel sit alanını korumak amacıyla hazırlanmış olan plan, kitapta plandaki şartlar doğrultusunda maddeler hâlinde ele alınıp tartışılırken semtlerin tarihçesi hakkında kısa bilgilere de yer verilmiştir.</div><div><br></div><div>Yazar, Arnavutköy ve Beşiktaş’ta olduğu gibi, dolgu sahil yollarının şehre verdiği zararlardan bahsetmiştir. Yakın dönemde kentsel kültür varlıklarının yok oluşunu dillendirerek örnekler vermiştir. Kültürel değeri olan yapılarla ilgili koruma ve imar konularını ele alan yazar, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve koruma kültürünün oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır. Kitap, Ege bölgesindeki Kula’yı geleneklerine sahip çıkarak çarpık kentleşme hareketlerine direnen iyi bir örnek olarak göstermektedir.</div><div><br></div><div>Yazar bu alanda iyi bir uzmanlığa sahip olup okunası bir kitap ortaya çıkarmıştır.</div><div><br></div><div>Feryal Tansuğ</div></div>
İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları
Type
abstract
Year
2014

Çeçener, Besim. İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları. İstanbul: Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 1995, 293 s.

ÖZET

İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları

Kitap, yazarın 1972 ve 1993 yılları arasında İstanbul’un imar ve inşa sorunlarını incelemek amacıyla kaleme aldığı yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Kitap az sayıda görsel malzeme de içermektedir.

İstanbul’daki ‘Boğaziçi’ kavramını bir bağlama oturtan yazar, Boğaziçi’ndeki çarpık yapılaşmanın nedeni olarak – iktidardaki yönetimlerin anlayışları doğrultusunda – sık sık değiştirilen yasal düzenlemeleri göstermektedir. Bu doğrultuda, dönemin belediye başkanlarının ve diğer yetkililerin bu konudaki tutumlarını eleştirmektedir.

Yazar, İstanbul şehir planlamasında önemli bir role sahip bir kurum olan Anıtlar Yüksek Kurulunun, şehirde sağlıklı kentleşmeyi sağlamakta ve şehrin tarihî dokusunu korumakta başarısız olan politikalarını somut örneklerle anlatmış; “doğa ve kültür kırımına” yol açan politikaların, şehrin tarihî özelliklerini korumayı amaçlamadığına değinmiştir. Yazarın dönemin belediye başkanlarına yazdığı bazı mektuplar da kitapta yer almaktadır.

Beyoğlu ve Galata’daki tarihî kentsel sit alanını korumak amacıyla hazırlanmış olan plan, kitapta plandaki şartlar doğrultusunda maddeler hâlinde ele alınıp tartışılırken semtlerin tarihçesi hakkında kısa bilgilere de yer verilmiştir.

Yazar, Arnavutköy ve Beşiktaş’ta olduğu gibi, dolgu sahil yollarının şehre verdiği zararlardan bahsetmiştir. Yakın dönemde kentsel kültür varlıklarının yok oluşunu dillendirerek örnekler vermiştir. Kültürel değeri olan yapılarla ilgili koruma ve imar konularını ele alan yazar, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve koruma kültürünün oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır. Kitap, Ege bölgesindeki Kula’yı geleneklerine sahip çıkarak çarpık kentleşme hareketlerine direnen iyi bir örnek olarak göstermektedir.

Yazar bu alanda iyi bir uzmanlığa sahip olup okunası bir kitap ortaya çıkarmıştır.

Feryal Tansuğ
Citation
Tansuğ, Feryal. '"Turkish abstract of 'Istanbul’s Problems Regarding Culture and Construction'". Translated by Feryal Tansuğ. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 244. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations abstract the Aga Khan University
Country
Türkiye
Language
Turkish
Related Documents