Jurash: Geçmiş ve Günümüz arasında Antik bir Şehir ve “Alawasej” adlı Kabilesi
Type
abstract
Year
2014
الشهراني، عبد الرحمن علي سعيد بن محي. مدينة جُرَش الأثرية و قبيلة العواسج بين الماضي و الحاضر. الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع، ٢٠٠٥، ٢٤٥ص

Al-Shahrani,‘Abd al-Rahman Ali bin Sa‘id bin Muhiy. Madinat Jurash al-Athariyyah wa-Qabilat al-ʻAwasij bayna al-Madi wa-al-Hadir. Alexandria: Muʼassasat Hurus al-Dawliyyah lil-Nashr wa-al-Tawzi‘, 2005, 245 s.

ÖZET

Jurash: Geçmiş ve Günümüz arasında Antik bir Şehir ve “Alawasej” adlı Kabilesi

مدينة جُرَش الأثرية و قبيلة العواسج بين الماضي و الحاضر

Yazar bu eserde Jurash şehri ile “Alawasej” adlı kabilesinin menşe ve kökleri dâhil olmak üzere gerçek bir resmini çizmeye çalışmaktadır. 

Kitabın yedi bölümünde, yazar Alawasej kabilesinin Yemen’den Jurash şehrine göçleri, bu bölgeye yerleşmeleri ve İslam’ın yükselişinden önceki dinî uygulamaları da dâhil olmak üzere birçok konuya temas etmektedir. Aynı zamanda bu kabilenin İslam’a ihtidasını da ele alan yazar, Alawasej kabilesinin bu dönemde, özellikle Jurash’ta Yafaria Hawalia devletinin kurulmasından sonraki siyasi, askerî ve ekonomik durumunu tartışmaktadır.

Yazar, Alawasej kabilesinin Karmatiler, İsmaililer ve Zaidiyyeler gibi diğer İslam mezheplerinden komşularıyla ilişkilerini incelemektedir. Jurash şehrinin siyaset ve kültür tarihi alanlarında gelişimine katkıda bulunan Alawasej kabilesinin bazı önde gelen şahsiyetlerinden de bahsedilmektedir. Özellikle Suudi Arap idaresi döneminde bölgeyi yöneten bazı kişilere de atıflar bulunmaktadır. 

Kitap sanat ve tarihi birleştirmesi açısından tektir. Eser Jurash şehrinin titiz bir arkeolojik tasvirini sunmanın yanı sıra, Alawasej kabilesinin Yemen’den göç etmesinden Jurash’ın Suudi Arabistan tarafından ilhakına kadarki süreçte yaşanan tarihî gelişmeler hakkında ayrıntılar vermektedir. Yazar, argümanlarını kurmak için Orta Çağ kaynaklarına, özellikle de Hamdani kaynaklarına dayanmaktadır. Kısa olmasına rağmen, bu kitap İslam öncesi ve sonrası Arap kabile tarihi araştırmacıları için çok faydalı bir eserdir. Kitap tarafsızdır ve kitapta sunulan arkeolojik ve tarihî bilgiler genelde doğrudur.

Sahibe Alam Azami Nadwi
Çeviren Hasan Çolak


Citation
Azami Nadwi, Sahibe Alam. “Turkish abstract of 'of Jurash : an Ancient City and its Tribe Called “Alawasej” Between the Past and the Present'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 259. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Jordan
Language
Turkish
Keywords
Related Documents