Ayda Arel - <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
TR">Arel, Ayda. <i>Onsekizinci Yüzyıl
İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci</i>. </span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
TR">İstanbul:</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR"> İ.T.Ü.</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
TR"> </span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:
&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:
TR;mso-fareast-language:TR">Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1975, 176 s.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
TR">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Arial Unicode MS&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-style:
italic">Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR">Kitap, Batılılaşma döneminde
Osmanlı başkentinin mimarisini incelemektedir. Çalışmada Lale Devri’nden III.
Selim döneminin sonuna uzanan süreçte inşa edilen cami, saray, köşk, çeşme,
okul, kütüphane, türbe gibi farklı mimari örnekleri ayrıntılı biçimde ele
alınmıştır. Osmanlı mimarlığındaki Batı etkilerini inceleyen az sayıdaki
eserden biri olan araştırma, bu alandaki başlıca kaynaklardan biridir. Konu,
kronolojik olarak ilk 1721-1740, ikinci 1740-1789 ve geçiş (III. Selim devri
mimarisi) aşamaları başlıkları altında sıralanmıştır. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR">İnceleme, ayrıca Osmanlı-Avrupa
ilişkileri ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kültürel ve siyasal değişimlere de
değinerek konuyu geniş bir bakış açısı ile ele almaktadır. Süreci daha iyi
değerlendirebilmek amacı ile gerek Batı gerekse Osmanlı seyahatnameleri ve anı yazılarından
kültürlerarası algılamalar olarak yararlanılmıştır. Karşılaştırmalı analizler
ile ulaşılan başlıca sonuç, on sekizinci yüzyıl Osmanlı mimarlığının bir
gerileme dönemi olmaktan ziyade yenilikçi ve özgün bir mimarlık olduğudur.
Yazara göre, bu dönemde mimarlıktaki değişime dair en önemli özellik
“Onsekizinci yüzyıl Osmanlı mimarisi açısından gerçek bir batılılaşma dönemi
değil, fakat batılılaşmayı kaçınılmaz kılan bir hazırlık dönemidir”. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR">Basım kalitesi çok iyi olmasa da,
araştırma, 1975’te yayımlandığı tarihten itibaren geç dönem Osmanlı sanatı ve
mimarlığı konusunda yararlanılan başlıca kaynaklardan biri olma özelliğini
sürdürmektedir. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR">Sezim Sezer<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci
Type
abstract
Year
2014

Arel, Ayda. Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci. İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1975, 176 s.

 

ÖZET

 

Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci

 

Kitap, Batılılaşma döneminde Osmanlı başkentinin mimarisini incelemektedir. Çalışmada Lale Devri’nden III. Selim döneminin sonuna uzanan süreçte inşa edilen cami, saray, köşk, çeşme, okul, kütüphane, türbe gibi farklı mimari örnekleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Osmanlı mimarlığındaki Batı etkilerini inceleyen az sayıdaki eserden biri olan araştırma, bu alandaki başlıca kaynaklardan biridir. Konu, kronolojik olarak ilk 1721-1740, ikinci 1740-1789 ve geçiş (III. Selim devri mimarisi) aşamaları başlıkları altında sıralanmıştır.

 

İnceleme, ayrıca Osmanlı-Avrupa ilişkileri ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kültürel ve siyasal değişimlere de değinerek konuyu geniş bir bakış açısı ile ele almaktadır. Süreci daha iyi değerlendirebilmek amacı ile gerek Batı gerekse Osmanlı seyahatnameleri ve anı yazılarından kültürlerarası algılamalar olarak yararlanılmıştır. Karşılaştırmalı analizler ile ulaşılan başlıca sonuç, on sekizinci yüzyıl Osmanlı mimarlığının bir gerileme dönemi olmaktan ziyade yenilikçi ve özgün bir mimarlık olduğudur. Yazara göre, bu dönemde mimarlıktaki değişime dair en önemli özellik “Onsekizinci yüzyıl Osmanlı mimarisi açısından gerçek bir batılılaşma dönemi değil, fakat batılılaşmayı kaçınılmaz kılan bir hazırlık dönemidir”.

 

Basım kalitesi çok iyi olmasa da, araştırma, 1975’te yayımlandığı tarihten itibaren geç dönem Osmanlı sanatı ve mimarlığı konusunda yararlanılan başlıca kaynaklardan biri olma özelliğini sürdürmektedir.

 

Sezim Sezer

 

Citation
Sezer, Sezim. “Turkish abstract of 'of The Westernisation Process in the Architecture of Eighteenth-Century Istanbul'". Translated by Sezim Sezer. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 272. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Türkiye
Language
Turkish
Related Documents