Ömer Demirel - <div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Demirel, Ömer. Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: Makaleler. Sivas: Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006, 206 s.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: Makaleler</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sivas Valiliği tarafından yayımlanan “Sivas 100 Temel Eser” serisinin 2006 yılında basılan ikinci kitabı olan bu eser Prof. Dr. Ömer Demirel’in akademik hayatı boyunca Sivas ile ilgili kaleme almış olduğu makaleler ve çeşitli bilimsel toplantılarda sunmuş olduğu bildirilerden oluşmaktadır. Yazara göre, daha önce farklı dergiler ve kitaplarda yayımlanmış olan bu makalelerin bir araya toplanması öncelikle kültürel ve ekonomik tarihî mirasını öğrenmek isteyen Sivaslılar, Osmanlı şehir tarihçileri ve son olarak da tüm okurlar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">206 sayfadan oluşan kitapta öncelikle Sivas şehrinin fiziki yapısı ve sosyo-kültürel eserlerinin Osmanlı dönemi boyunca tespit ve tahlili yapılmaya çalışılmıştır. İkinci olarak şehrin çarşı, pazar, han, hamam ve bedesteninin bulunduğu ekonomik coğrafyası çizilmek suretiyle bu coğrafyadaki ekonomik faaliyetler anlatılmaktadır. Şehrin sosyo-ekonomik müesseselerinin genel anlatımının dışında Küçük Minare Mahallesi, Ahi Zaviyeleri ve Çeşmeleri, Mevlevihane gibi bazı unsurları da ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sivas şehri tarihi için dönüm noktası olabilecek siyasi olaylardan olan Timur hadisesi de özellikle ele alınmıştır: zira yazara göre bu hadise şehrin fiziki, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatında bir yıkım teşkil etmiştir.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitabın makalelerden oluşmasının bir sonucu olarak tablolar, haritalar ve planlar kitap sonunda değil de ilgili makale içinde sunulmuştur. Görsel materyallerin makale içinde sunulması konuları daha kolay anlaşılır yapmaktadır. Kitabın sonunda bir de fotoğraflar bölümü bulunmaktadır. Bu fotoğrafların ilgili makale içinde değil de kitabın sonunda sunulması ilginçtir. Fotoğrafların varlığı özellikle bazı eserlerin anlatıldığı makalelerde çok önemliyken bu fotoğrafların gözden kaçabilecek bir pozisyona taşınması yanlıştır.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bu kitap, Osmanlı dönemi Sivas şehri ile ilgili bilgi edinmek isteyen araştırmacılara, ayrıntılı anlatımıyla önemli bir kaynak sunmaktadır. Bu ayrıntılı ve akademik anlatım konuda uzman olmayan okurlara biraz ağır gelebilir. Fakat bu özelliğin, kitabın uzman olan ya da olmayan tüm okuyucular için değerinden birşey kaybettirmediği kesindir.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ecehan Koç</span></div>
Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: Makaleler
Type
abstract
Year
2014
Demirel, Ömer. Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: Makaleler. Sivas: Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006, 206 s.

ÖZET

Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: Makaleler

Sivas Valiliği tarafından yayımlanan “Sivas 100 Temel Eser” serisinin 2006 yılında basılan ikinci kitabı olan bu eser Prof. Dr. Ömer Demirel’in akademik hayatı boyunca Sivas ile ilgili kaleme almış olduğu makaleler ve çeşitli bilimsel toplantılarda sunmuş olduğu bildirilerden oluşmaktadır. Yazara göre, daha önce farklı dergiler ve kitaplarda yayımlanmış olan bu makalelerin bir araya toplanması öncelikle kültürel ve ekonomik tarihî mirasını öğrenmek isteyen Sivaslılar, Osmanlı şehir tarihçileri ve son olarak da tüm okurlar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

206 sayfadan oluşan kitapta öncelikle Sivas şehrinin fiziki yapısı ve sosyo-kültürel eserlerinin Osmanlı dönemi boyunca tespit ve tahlili yapılmaya çalışılmıştır. İkinci olarak şehrin çarşı, pazar, han, hamam ve bedesteninin bulunduğu ekonomik coğrafyası çizilmek suretiyle bu coğrafyadaki ekonomik faaliyetler anlatılmaktadır. Şehrin sosyo-ekonomik müesseselerinin genel anlatımının dışında Küçük Minare Mahallesi, Ahi Zaviyeleri ve Çeşmeleri, Mevlevihane gibi bazı unsurları da ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Sivas şehri tarihi için dönüm noktası olabilecek siyasi olaylardan olan Timur hadisesi de özellikle ele alınmıştır: zira yazara göre bu hadise şehrin fiziki, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatında bir yıkım teşkil etmiştir. 

Kitabın makalelerden oluşmasının bir sonucu olarak tablolar, haritalar ve planlar kitap sonunda değil de ilgili makale içinde sunulmuştur. Görsel materyallerin makale içinde sunulması konuları daha kolay anlaşılır yapmaktadır. Kitabın sonunda bir de fotoğraflar bölümü bulunmaktadır. Bu fotoğrafların ilgili makale içinde değil de kitabın sonunda sunulması ilginçtir. Fotoğrafların varlığı özellikle bazı eserlerin anlatıldığı makalelerde çok önemliyken bu fotoğrafların gözden kaçabilecek bir pozisyona taşınması yanlıştır. 

Bu kitap, Osmanlı dönemi Sivas şehri ile ilgili bilgi edinmek isteyen araştırmacılara, ayrıntılı anlatımıyla önemli bir kaynak sunmaktadır. Bu ayrıntılı ve akademik anlatım konuda uzman olmayan okurlara biraz ağır gelebilir. Fakat bu özelliğin, kitabın uzman olan ya da olmayan tüm okuyucular için değerinden birşey kaybettirmediği kesindir. 

Ecehan Koç
Citation
Koç, Ecehan. “Turkish abstract of 'of City of Sivas during Ottoman Times: Articles'". Translated by Ecehan Koç. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 274. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Türkiye
Language
Turkish
Related Documents