Nil’deki Paris, Belle Epoque’dan Mülhem Kahire Mimarisi
Type
abstract
Year
2014
Myntti, Cynthia. Paris Along the Nile, Architecture in Cairo from Belle Époque. Cairo: American University in Cairo Press, 1999, 112 s.

ÖZET

Nil’deki Paris, Belle Epoque’dan Mülhem Kahire Mimarisi

Paris along the Nile, Architecture in Cairo from Belle Époque

Kitap Kahire’nin geç 19 ve erken 20. yüzyıldaki mimari mirası – Belle Époque – ile ilgilidir. Bu mimarinin bakımsızlığından endişe duyan ve korunmasına yönelik kamunun artan arzusuyla cesaretlenen yazar, onun etkileyici özelliklerinin fotografik bir kaydını yaparak katkı sağlamaktadır.

Mısırlı Hıdivi İsmail, 1867 yılında Paris Evrensel Sergisi’ne yaptığı ziyaret esnasında bahçeleri ve geniş bulvarlarıyla yeni Paris’e hayran kalmış ve Kahire’yi Paris modelini esas alarak modernleştirmeye karar vermiştir. Proje Fransa’da eğitim görmüş Mısır Çalışma Bakanı Ali Mubarak tarafından hazırlanan ana plana göre en yüksek Fransız ihtisasıyla uygulanmıştır. Eser bir giriş, on iki bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. “Kahire: Kozmopolit Yıllar” başlığını taşıyan ilk bölüm Hıdiv’in Paris’le rekabet etmek amacıyla Nil üzerinde tamamıyla Batılı yeni bir şehir inşa etme kararının kısa bir tarihini sunmaktadır. Bölüm, yeni şehrin temel özellikleri ile 19. yüzyılın sonlarına doğru çok katlı Paris tarzı ticaret ve yerleşim binaları ve modaya uygun hizmetleriyle merkezi iş bölgesinin gelişimini anlatmaktadır.

İkinci bölüm olan “Mimarlar ve Binaları”, genel anlamda Fransız ve İtalyan mimarların iştiraklerini ve uyguladıkları İtalyan Rönesansı veya Fransız Baroku gibi tarzları herhangi bir mimarın bireysel eserini tartışmaksızın gözden geçirmektedir.

Müteakip on bölüm eserin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu bölümler binaların, sokak manzaralarının ve mimari ayrıntıların metinsel açıklaması bulunmayan siyah beyaz fotoğraflarını içermektedir. Fotoğrafların bir belgesel olması amaçlanmamıştır ve eser sistematik olarak belirli bir bina şeklini ya da mimari tarzı kapsamamaktadır. Söz konusu fotoğraflar daha ziyade antropolog ve amatör bir fotoğrafçı olan yazarın izlenimlerini yansıtmaktadır.

Eser Kahire’nin günümüze kadar ihmal edilmiş ve hâlihazırda zayıf bir durumda bulunan mimari mirasının, bu önemli tarafına ilgi çekmeyi amaçlamaktadır.

Fathi Bashier
Çeviren Hasan Çolak
Citation
Bashier, Fathi. “Paris Along the Nile, Architecture in Cairo from Belle Époque'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 279. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Egypt
Language
Turkish
Related Documents