Yogyakarta’da Kentsel Yerleşimlerin İntibakının Toplumsal Süreci
Type
abstract
Year
2014

Abdullah, Wuryanto et al. Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, 142 s.

ÖZET

Yogyakarta’da Kentsel Yerleşimlerin İntibakının Toplumsal Süreci

Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, Java medeniyetinin merkezi olarak bilinmektedir. Her ne kadar nüfusunun çoğunluğu Müslüman ise de yerli Java kültürü bölgenin âdetlerine ve geleneklerine hâlâ nüfuz etmektedir. Bu kitap Yogyakarta’nın, köylerin şehirlere katılmasından kaynaklanan ayırt edici sosyolojik özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kitap iki köyün şehirleşmiş Yogyakarta’ya intibak sürecini analiz etmektedir.

Okuyucu şehir medeniyetinin “öteki yüzü” hakkında bilgi sahibi olmaya davet edilmiştir. Bağımsız yerleşim alanlarının birleştirilmesi esasen bir şehir inşa etme çabası olarak görülmüştür. Fakat kitapta önceleri meskûn olan bölgelerin terk edilişine pek dikkat edilmemiştir.

Bu kitap metodolojik bakımdan son derece tekniktir. Tasvirler niteliksel olmaktan ziyade nicelikseldir. Açıklamalar çoğunlukla istatistikî verilere dayanmakta olup genel gözlemleri her zaman dikkate almamaktadır.

Yer verilen ayrıntılı açıklamalar ve resimler, kitabı özellikle karar alıcılar açısından kullanışlı kılmaktadır. Kitapta Yogyakarta’daki dedikoduyu konu edinen bölüm gibi uzmanlaşmamış bir okuyucunun ilgisini çekebilecek bölümler de bulunmaktadır.

Imron Rosidi

Çeviren Fatih Taştan
Citation
Rosidi, Imron. “Turkish abstract of 'The Social Process of Adaptation in Urban Settlements of Yogyakarta'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 280. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations abstract the Aga Khan University
Country
Indonesia
Language
Turkish
Related Documents