Nasıra’nın Hikâyesi
Type
abstract
Year
2014
عبيد، يوسف. قصة مدينة الناصرة. تونس: المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم: دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ١٩٨٩، ٧٩ص

ʻUbayd, Yusuf. Qissat Madinat al-Nasirah. Tunis: al-Munazzamah al-ʻArabiyyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqafah wa-al-ʻUlum: Daʼirat al-Thaqafah bi-Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyyah, 1989, 79 s.

ÖZET

Nasıra’nın Hikâyesi

قصة مدينة الناصرة

Filistin kasabalarıyla ilgili kitaplar serisinde yer alan diğer bütün kitaplarla birlikte bu kitap; hem genel hem de uzman okuyucuları, söz konusu kasabaların çeşitli yönleriyle tanıştırmayı hedeflemektedir. Kitapta bunun yapılmasının amacı, bir yandan yayılmacı Siyonist kültüre karşı çıkmak diğer yandan ise Arap kültürünü ve Filistin mirasını korumaktır. Çalışma toplam 79 sayfadır.

Kitap üç bölümden oluşmakta ve serinin tamamı için kaleme alınmış kısa bir girişle başlamaktadır.

Kitap Nasıra’nın tarihî doğal coğrafyası, orada yaşayan insanlar ve bunların faaliyetleri hakkında tarihsel bakış açısına dayalı veciz bir anlatım sunmaktadır. İlk bölüm bir dizi hususla ilgilenmektedir. Bunların en önemlileri, şehrin isminin gelişimi ve tarihi, kalıntıları, abideleri, mahalleleri ve insanların giyimleridir. İkinci bölüm Nasıra’nın topografyasını, iklimini ve su kaynaklarını tartışırken, üçüncü bölüm Nasıra’daki eğitimin durumu, insanlarının etkinlikleri ve kasaba civarındaki yerleşim yeri inşası üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Kitabın üslubu akıcıdır ve çoğunlukla nesneldir; ne var ki imlâ, biçim ve gramer hataları içermektedir. Kitabın her sayfasında, kullanılan kaynaklar hakkında bilgi veren dipnotlar yer almaktadır. En sonda, Arapça ve yabancı dildeki kaynakların yanı sıra serideki diğer çalışmaları da içeren bir liste vardır. Kitapta bazı kiliselere ve çarşılara dair haritalar ve fotoğraflar yer almakla birlikte bunların çoğunun görüntüsü hiçbir şekilde net değildir.

Yazar, köylerde ve diğer bölgelerde yaşayanlar ile Yahudi yerleşimlerinin sayısını veren kesin istatistiklere ve tablolara dayanmaktadır. Kitap aynı zamanda yağış oranları, arkeolojik bölgeler ve zirai alanlar gibi şeyleri de takdim etmektedir. Her ne kadar kasaba sakinlerinin sosyal boyutlarını ve âdetlerini göz ardı ediyor ise de, verdiği bilgilerin tamamı göz önünde bulundurulduğunda bu kitabın Nasıra kasabası hakkında kullanışlı bir kaynak teşkil ettiğine ve kasabanın pek çok önemli yönünün kapsamlı bir resmini veciz bir şekilde sunduğuna şüphe yoktur.

Dahlia Sabrı
Çeviren Fatih Taştan
Citation
Sabry, Dahlia. “Turkish abstract of 'The Story of Nazareth'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 287. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Palestine
Language
Turkish
Related Documents