Avusturya-Macaristan Yönetimi Döneminde Saraybosna: 1878-1918
Type
abstract
Year
2014

Kreševljaković, Hamdija. Sarajevo za Vrijeme Austrougarske Uprave (1878–1918). Sarajevo: Arhiv Grada, 1969, 154 s.

 

ÖZET

 

Avusturya-Macaristan Yönetimi Döneminde Saraybosna: 1878-1918

 

Sarajevo za Vrijeme Austrougarske Uprave (1878-1918)

 

Bosna tarihi konusunda üretken bir yazar olan Hamdija Kreševljaković 144 sayfalık bu çalışmada Saraybosna’nın Avusturya-Macaristan işgali altında kaldığı dönemin ayrıntılı tarihini ve söz konusu işgalin başkent Saraybosna’yı nasıl dönüştürdüğünü ele almaktadır. Avusturya-Macaristan Yönetimi Döneminde Saraybosna: 1878-1918, şehirdeki Habsburg organizasyonunu, hükümetini ve fonksiyonlarını; okulları ve dinî kurumları; edebiyat, sanat ve gazeteciliğin gelişimini; ekonomik, zirai, altyapısal ve endüstriyel değişimleri ve son olarak siyasal hayatın gelişimini incelemektedir.

 

Zengin kaynak kullanımı ve dönemin Saraybosnası’ndaki bireylerin, müesseselerin ve gazetelerin resmini tamamlayan son notlardaki kısa biyografiler özellikle değerlidir. Kreševljaković, Saraybosna şehrine ait arşiv malzemelerinin (Şehir Arşivleri) yanı sıra Almanca ve Osmanlıca kaynaklardan da faydalanmıştır. Gazeteler, dergiler, hatıralar, yayımlanmamış eserler ve el yazıları da yazarın Saraybosna’nın bu kısa, fakat önemli dönemi hakkındaki mükemmel araştırmasında kullanılmıştır.

 

Kitabın sonunda, yıllara göre listelenen “Olayların Tarihçesi”ni müteakiben bir ek yer almaktadır. Söz konusu ek’te, işgalin doğrudan doğruya neden olduğu ekonomik değişiklikleri göstermek üzere işgalden önce ve sonraki dönemlerde bakkaliye fiyatlarında ve çeşitli şehir vergileri ile ücretlerde gözlenen farkların kıyaslandığı bir fiyat tablosu bulunmaktadır. İşgal döneminde Saraybosna’da mevcut olan elli han (kamusal ticari bina/kervansaray) ve bunların durumları hakkındaki liste de son derece önemlidir. Çalışma bir tarihçe olduğu için yorumdan ve değerlendirmeden uzak durmaktadır; bununla birlikte, sahip olduğu önem kullandığı kaynaklardan ve yazarın dönem hakkındaki şahsi bilgisinden ileri gelmektedir.

 

Leyla Amzi

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Amzi, Leyla. “Turkish abstract of 'Sarajevo during the Austro-Hungarian Administration: 1878-1918'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 294. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Hungary
Language
Turkish
Related Documents