'Ali Sami - <div style="text-align: right;"><br></div><div><div style="text-align: right; ">سامي، علي. شیراز: شهر جاویدان. شیراز: انتشارات لوكس (نوید)، ۱۳۶۳، چاپ سوم، ٨٨٨ ص</div><div><br></div><div>Sami, ʻAli. Shiraz: Shahr-i Javidan. Shiraz: Intisharat-i Lux, 1984, 3. baskı, 888 s.</div><div><br></div><div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold;">Şiraz: Ölümsüz Şehir</span></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><span style="font-style: italic;">شیراز: شهر جاویدان</span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-style: italic;"><br></span></div><div><br></div><div>ʻAli Sami bu eseri derlemesinin ardındaki temel gayesinin, doğduğu şehrin belirgin yönlerini tanıtmak olduğunu belirtmektedir. Bu eser sırf Şiraz hakkında yazılmış ilk kitaplardan biridir. Shiraz: Shahr-i Javidan’in yazarı, Şiraz’ı gelişmiş bir edebiyata sahip bir yer olarak değerlendirmektedir; kitap yazarın ve Şiraz şehrini İran’ın kültür merkezlerinden biri olarak tasvir eden diğer yazarların eserlerinin bir antolojisidir.</div><div><br></div><div>Bu kitabın ilk baskısı 1958’de yayımlanmıştır. Her ne kadar müteakip iki baskıda yeni malzemeler eklenmiş bulunsa da önceki yılların tavır ve üslubu devam etmektedir.</div><div><br></div><div>Bu kitap Şiraz’daki siyasi olayları incelememektedir. Ekseriyeti Şirazlı şair ve diğer büyük şahısların eserlerinin irdelenmesine ayrılmış olup aynı zamanda Şiraz’dan bir şekilde etkilenmiş bulunanları da ele almaktadır. Sadece 250 sayfa Saadi ve Hafez’in değişik eserlerini incelemeye ayrılmıştır. Eserin kalan kısmında yazarın şiir ve edebiyata yakınlığı açıkça görülmektedir. Avrupalı seyyah ve yazarların Şiraz hakkında yazdıklarına da oldukça fazla ağırlık verilmiştir.</div><div><br></div><div>Eser ne şehrin âdetlerini incelemekte ne de Şiraz ağzından bahsetmektedir. Yazarın tek dilbilimsel tasası “Şiraz” kelimesinin etimolojisiyle sınırlıdır. Eserin genelinde harita ve mimari tartışma mahiyetinde pek bir şey bulunmamakta ve şehrin önemli binalarından sadece birkaçı – Vekil Pazarı ve Kerimhan Kalesi gibi – incelenmektedir. Bu durumlarda da açıklamalar kısadır.</div><div><br></div><div>Kitabın büyük bir bölümü diğer yazarlarca yazılan makalelerin parçalarından oluşmaktadır.</div><div><br></div><div>Bunlar herhangi bir düzen ya da şablona göre sunulmamıştır. Shiraz: Shahr-i Javidan kitabının bir sistematikten yoksun olduğunu söylemek mümkündür.</div><div><br></div><div>Sonuç olarak kitap Şiraz şehri ve insanları hakkındaki diğer çalışmaları bulmak için iyi bir kaynaktır. Bununla birlikte eser etnosentrik bir yaklaşımdan zarar görmektedir.</div><div><br></div><div>Iradj Ismailpour Ghouchani</div><div>Çeviren Hasan Çolak</div></div>
Şiraz: Ölümsüz Şehir
Type
abstract
Year
2014

سامي، علي. شیراز: شهر جاویدان. شیراز: انتشارات لوكس (نوید)، ۱۳۶۳، چاپ سوم، ٨٨٨ ص

Sami, ʻAli. Shiraz: Shahr-i Javidan. Shiraz: Intisharat-i Lux, 1984, 3. baskı, 888 s.

ÖZET

Şiraz: Ölümsüz Şehir

شیراز: شهر جاویدان


ʻAli Sami bu eseri derlemesinin ardındaki temel gayesinin, doğduğu şehrin belirgin yönlerini tanıtmak olduğunu belirtmektedir. Bu eser sırf Şiraz hakkında yazılmış ilk kitaplardan biridir. Shiraz: Shahr-i Javidan’in yazarı, Şiraz’ı gelişmiş bir edebiyata sahip bir yer olarak değerlendirmektedir; kitap yazarın ve Şiraz şehrini İran’ın kültür merkezlerinden biri olarak tasvir eden diğer yazarların eserlerinin bir antolojisidir.

Bu kitabın ilk baskısı 1958’de yayımlanmıştır. Her ne kadar müteakip iki baskıda yeni malzemeler eklenmiş bulunsa da önceki yılların tavır ve üslubu devam etmektedir.

Bu kitap Şiraz’daki siyasi olayları incelememektedir. Ekseriyeti Şirazlı şair ve diğer büyük şahısların eserlerinin irdelenmesine ayrılmış olup aynı zamanda Şiraz’dan bir şekilde etkilenmiş bulunanları da ele almaktadır. Sadece 250 sayfa Saadi ve Hafez’in değişik eserlerini incelemeye ayrılmıştır. Eserin kalan kısmında yazarın şiir ve edebiyata yakınlığı açıkça görülmektedir. Avrupalı seyyah ve yazarların Şiraz hakkında yazdıklarına da oldukça fazla ağırlık verilmiştir.

Eser ne şehrin âdetlerini incelemekte ne de Şiraz ağzından bahsetmektedir. Yazarın tek dilbilimsel tasası “Şiraz” kelimesinin etimolojisiyle sınırlıdır. Eserin genelinde harita ve mimari tartışma mahiyetinde pek bir şey bulunmamakta ve şehrin önemli binalarından sadece birkaçı – Vekil Pazarı ve Kerimhan Kalesi gibi – incelenmektedir. Bu durumlarda da açıklamalar kısadır.

Kitabın büyük bir bölümü diğer yazarlarca yazılan makalelerin parçalarından oluşmaktadır.

Bunlar herhangi bir düzen ya da şablona göre sunulmamıştır. Shiraz: Shahr-i Javidan kitabının bir sistematikten yoksun olduğunu söylemek mümkündür.

Sonuç olarak kitap Şiraz şehri ve insanları hakkındaki diğer çalışmaları bulmak için iyi bir kaynaktır. Bununla birlikte eser etnosentrik bir yaklaşımdan zarar görmektedir.

Iradj Ismailpour Ghouchani
Çeviren Hasan Çolak
Citation
Esmailpour Ghouchani, Iradj. “Turkish abstract of 'Shiraz: Eternal City'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 289. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations abstract the Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Related Documents