Muhammad Riza Muhtat - <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction:
rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">محتاط، محمد رضا</span><span lang="AR-SA">. </span><i><span lang="FA">سیمای اراک: جامعه شناسی شهری</span></i><span lang="AR-SA">. تهران: نشر آگاه، </span><span lang="FA">۱۳۶۸، ۲ جلد، ٨٩۶ص.</span><span lang="TR" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="TR"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SY"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Muhtat,
Muhammad Riza. <i>Sima-yi Arak: Jamiʻahshinasi-yi Shahri</i>. Tehran: Nashr-i
Agah, 1989, 2 cilt, 896 s.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">Arak Çehre: Kent Antropolojisi<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height:
200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="TR" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height:
200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="FA">سیمای اراک: جامعه شناسی شهری</span></i><i><span lang="TR" dir="LTR"><o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height:
200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="TR" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bu
kitap, okura İran’ın merkezi eyaletinin başkenti olan Erak şehri hakkında geniş
bir tarihî tema ve güncel konu yelpazesi sunmaktadır. Kitabın ansiklopedik
kapsamı ekolojik ve coğrafi meselelerden demografik boyutlara, göç, eğitim,
sağlık, tarım ve gıda endüstrisine uzanmaktadır. Ölüm ritüelleri ile
mezarlıklar ve halıcılık sanayisi hakkındaki bölümler kitabın daha ilgi çekici
ve iyi organize edilmiş bölümleri arasındadır. Örneğin halılar hakkındaki
bölüm, Erak’ta yapılan halıların boyutları ve diğer ülkelere ihraç edilme
durumları gibi bu sanayiye ilişkin daha az tartışılmış konuların iyi bir
incelemesini sunmaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Kitabın
temel özelliği, yani ansiklopedik genişliği, eserin en başat sorununu
oluşturmaktadır. Kitabın açıkça belirlenmiş bir planı bulunmamakta ve şehrin
farklı yönleri hakkında sistematik olmayan bir veri derlemesi h</span><span lang="TR">â</span><span lang="TR">lini almaktadır. Başlık bu eserin şehir sosyolojisi hakkında olduğu
fikrini uyandırmakta, ancak bunu somutlaştıracak herhangi bir analitik ya da
teorik tartışma yer almamaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bununla
birlikte, kitap daha ileri incelemeler için bazı ilgi çekici işlenmemiş
malzemeler sunmakta ya da okuru ilgili birincil kaynaklara yönlendirmektedir.
Eserin meşhur bir sosyal/insani bilimler merkezli yayınevi olan Agah tarafından
basılmış olması 1990’ların başlarına kadar İran’da sosyolojik analiz yapan
çalışmaların yokluğunu göstermektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR">Mohammadreza Hashemitaba<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR">Çeviren Hasan Çolak<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>
Arak Çehre: Kent Antropolojisi
Type
abstract
Year
2014

محتاط، محمد رضا. سیمای اراک: جامعه شناسی شهری. تهران: نشر آگاه، ۱۳۶۸، ۲ جلد، ٨٩۶ص.

 

Muhtat, Muhammad Riza. Sima-yi Arak: Jamiʻahshinasi-yi Shahri. Tehran: Nashr-i Agah, 1989, 2 cilt, 896 s.

 

ÖZET

 

Arak Çehre: Kent Antropolojisi

 

سیمای اراک: جامعه شناسی شهری

 

Bu kitap, okura İran’ın merkezi eyaletinin başkenti olan Erak şehri hakkında geniş bir tarihî tema ve güncel konu yelpazesi sunmaktadır. Kitabın ansiklopedik kapsamı ekolojik ve coğrafi meselelerden demografik boyutlara, göç, eğitim, sağlık, tarım ve gıda endüstrisine uzanmaktadır. Ölüm ritüelleri ile mezarlıklar ve halıcılık sanayisi hakkındaki bölümler kitabın daha ilgi çekici ve iyi organize edilmiş bölümleri arasındadır. Örneğin halılar hakkındaki bölüm, Erak’ta yapılan halıların boyutları ve diğer ülkelere ihraç edilme durumları gibi bu sanayiye ilişkin daha az tartışılmış konuların iyi bir incelemesini sunmaktadır.

 

Kitabın temel özelliği, yani ansiklopedik genişliği, eserin en başat sorununu oluşturmaktadır. Kitabın açıkça belirlenmiş bir planı bulunmamakta ve şehrin farklı yönleri hakkında sistematik olmayan bir veri derlemesi hâlini almaktadır. Başlık bu eserin şehir sosyolojisi hakkında olduğu fikrini uyandırmakta, ancak bunu somutlaştıracak herhangi bir analitik ya da teorik tartışma yer almamaktadır.

 

Bununla birlikte, kitap daha ileri incelemeler için bazı ilgi çekici işlenmemiş malzemeler sunmakta ya da okuru ilgili birincil kaynaklara yönlendirmektedir. Eserin meşhur bir sosyal/insani bilimler merkezli yayınevi olan Agah tarafından basılmış olması 1990’ların başlarına kadar İran’da sosyolojik analiz yapan çalışmaların yokluğunu göstermektedir.

 

Mohammadreza Hashemitaba

Çeviren Hasan Çolak

 

Citation
Hashemitaba, Mohammadreza. “Turkish abstract of 'The Physiognomy of Arak: Urban Anthropology'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 299. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Related Documents