Ivan  Leonidov - <div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Байпаков, К.М. Средневековая Городская Культура Южного Казахстана и Семиречья, VI-начало XIII в. Алма-Ата: Наука, 1986, 256с.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Baipakov, K. M. Srednevekovaa Gorodskaa Kulʹtura Uznogo Kazahstana i Semirecʹa, VI – Nachalo XIII v. Almaty: Nauka, 1986, 256 s.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">Güney Kazakistan ve Semirechye’de Orta Çağ Şehir Kültürü (6.-8. Yüzyılın Başları)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: italic;">Средневековая Городская Культура Южного Казахстана и Семиречья, VI-начало XIII в</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bu eser arkeolojik yöntemleri kullanmak suretiyle güney Kazakistan ve Semirechye’nin güneybatı ve kuzeydoğu bölümlerindeki kentsel yerleşimlerin tipolojisini araştırmakta, şehirlerin yapılarını incelemekte; mahallelerin inşa ve gelişimini vurgulamaktadır. Kitap bazı kentsel yerleşim alanlarındaki arkeolojik kazı bulgularına dayanarak şehirdeki kentsel kültür, zanaat ve ticaretin yanı sıra şehrin toplumsal yapı ve gelişimini de analiz etmektedir.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kazı alanlarının siyah beyaz fotoğrafları, maddi kültür unsurlarının çizimleri ile kentsel yerleşimlerin, mahallelerin ve ayrı binaların planları kitabın tamamına yerleştirilmiştir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Baipakov, geniş ölçekli arkeolojik kazıların ışığında Doğu şehirlerine yönelik artan bir ilginin mevcut olduğunu iddia etmekte, bölge ile ilgili günümüze kadar yapılan araştırmaları vurgulamakta ve mevcut çalışma için yapılması gerekenleri sıralamaktadır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Yazar bölge coğrafyasını ve ikliminin se ele almakttadır. O, yazılı tarihsel kaynaklarda anlatıldığı şekliyle Güney Kazakistan’da ve Semyrechye’nin güneybatısında ve kuzeydoğusunda yer alan Orta Çağ şehirlerinin konumlarını incelemektedir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Yazar, sonrasında, şehirlerin yapı, nüfus, siyasi durum ve kültürünü açıklamaya girişmektedir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Nihayet göçebelerin kent kültürüne alışmasına yol açan geçiş sürecini tartışmaktadır. Bu durum kentsel merkezlerin gelişmesine ve Soğdların Türkler arasında asimile olmasına yol açmıştır. Bununla eşzamanlı olarak, göçebelerin de yerleştiği ‘tortkuli’ olarak bilinen yeni kırsal alanlar ortaya çıkmıştır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Shamsiddin Kamoliddin</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Çeviren Hasan Çolak</span></div>
Güney Kazakistan ve Semirechye’de Orta Çağ Şehir Kültürü (6. -8. Yüzyılın Başları)
Type
abstract
Year
2014
Байпаков, К.М. Средневековая Городская Культура Южного Казахстана и Семиречья, VI-начало XIII в. Алма-Ата: Наука, 1986, 256с.

Baipakov, K. M. Srednevekovaa Gorodskaa Kulʹtura Uznogo Kazahstana i Semirecʹa, VI – Nachalo XIII v. Almaty: Nauka, 1986, 256 s.

ÖZET

Güney Kazakistan ve Semirechye’de Orta Çağ Şehir Kültürü (6.-8. Yüzyılın Başları)

Средневековая Городская Культура Южного Казахстана и Семиречья, VI-начало XIII в

Bu eser arkeolojik yöntemleri kullanmak suretiyle güney Kazakistan ve Semirechye’nin güneybatı ve kuzeydoğu bölümlerindeki kentsel yerleşimlerin tipolojisini araştırmakta, şehirlerin yapılarını incelemekte; mahallelerin inşa ve gelişimini vurgulamaktadır. Kitap bazı kentsel yerleşim alanlarındaki arkeolojik kazı bulgularına dayanarak şehirdeki kentsel kültür, zanaat ve ticaretin yanı sıra şehrin toplumsal yapı ve gelişimini de analiz etmektedir. 

Kazı alanlarının siyah beyaz fotoğrafları, maddi kültür unsurlarının çizimleri ile kentsel yerleşimlerin, mahallelerin ve ayrı binaların planları kitabın tamamına yerleştirilmiştir.

Baipakov, geniş ölçekli arkeolojik kazıların ışığında Doğu şehirlerine yönelik artan bir ilginin mevcut olduğunu iddia etmekte, bölge ile ilgili günümüze kadar yapılan araştırmaları vurgulamakta ve mevcut çalışma için yapılması gerekenleri sıralamaktadır.

Yazar bölge coğrafyasını ve ikliminin se ele almakttadır. O, yazılı tarihsel kaynaklarda anlatıldığı şekliyle Güney Kazakistan’da ve Semyrechye’nin güneybatısında ve kuzeydoğusunda yer alan Orta Çağ şehirlerinin konumlarını incelemektedir.

Yazar, sonrasında, şehirlerin yapı, nüfus, siyasi durum ve kültürünü açıklamaya girişmektedir.

Nihayet göçebelerin kent kültürüne alışmasına yol açan geçiş sürecini tartışmaktadır. Bu durum kentsel merkezlerin gelişmesine ve Soğdların Türkler arasında asimile olmasına yol açmıştır. Bununla eşzamanlı olarak, göçebelerin de yerleştiği ‘tortkuli’ olarak bilinen yeni kırsal alanlar ortaya çıkmıştır.

Shamsiddin Kamoliddin
Çeviren Hasan Çolak
Citation
Kamoliddin, Shamsiddin. “Turkish abstract of 'Medieval Urban Culture in Southern Kazakhstan and Semirechye (Sixth Century – Beginning of Eighth Century)'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 301. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Kazakhstan
Language
Turkish
Related Documents