Hamza  Altabaay - <div style="text-align: right; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">.أبو الفضل، محمد أحمد. تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي: دراسة في التاريخ السياسي و الحضاري. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ۱٩٩٦، ٢٤٤ص</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Abu al-Fadl, Muhammad Ahmad. Tarikh Madinat al-Mariyyah al-Andalusiyyah fi al-ʻAsr al-Islami: Dirasah fi al-Tarikh al-Siyasi wa-al-Hadari. Alexandria: Dar al-Maʻrifah al-Jamiʻiyyah, 1996, 244 s.</span></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">Endülüs Şehri Almeria’nın İslam Dönemindeki Tarihi: Bir Siyasal ve Kültürel Tarih Çalışması</span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي: دراسة في التاريخ السياسي و الحضاري<br></span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bu kitap bir Endülüs şehri olan Almeria’nın tarihi üzerine özlü ve derinlemesine bir çalışma sunmaktadır. Yazar şehrin siyasal tarihinin çarpıcı dönemlerine işaret etmekte, Emevi Hilafeti ve birçok küçük devletin ortaya çıktığı Tavaif-i Mülûk dönemindeki sivil ve kentsel gelişime değinmektedir. Tarihsel yolculuğunu Endülüs’teki Murabıtlar döneminin doğrudan sebepleri ve ortaya çıkma emarelerini tartışarak bitirmektedir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitap iki kısımdan oluşmaktadır: siyasal tarih ve Almeria’nın en önemli kültürel veçheleri. Bu iki kısmın altında bulunan bölümler sanatsal üretim, ticaret teknikleri, şehircilik ve savaşçılığa bağlı olarak ortaya çıkan en önemli endüstriyel ve bilimsel gelişmelerin altını çizerek Almeria’nın ekonomik, askerî, siyasal, bilimsel ve toplumsal yönlerini kapsamaktadır.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Yöntem olarak yazar önemli sayıda öncü bilim insanına ve Almeria’nın haritaları ve fotoğrafları da dâhil olmak üzere birincil tarihsel belgelere dayanmıştır. Kaynaklara dipnotlarda atıfta bulunulmuş ve alfabetik olarak sıralanmış geniş bir referans listesi olarak kitabın ek kısmıyla birlikte verilmiştir.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ne var ki verilen bilgilerin birbiriyle örtüşen niteliği, orta-üst düzey Arapça bilgisi ile İslam tarihi üzerine genel bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Son olarak, çalışma Berberiler, Araplar, Yahudiler, Sakalibler ve Endülüslüler arasındaki etnik ayrımlara odaklanmakta ve bu grupların Almeria’nın siyasal görünümünü değiştirmekte oynadıkları hayati rolleri göstermektedir. Yine de, Almeria üzerine kaynakların belirgin bir şekilde yetersiz olduğu göz önüne alındığında, bu kitap dünya çapındaki Müslüman kültürlerin korunması hususunda ciddi bir girişimdir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Hamza al-Tabai</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Çeviren Metin Yeğenoğlu</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div></div><div style="text-align: right;"><br></div>
Endülüs Şehri Almeria’nın İslam Dönemindeki Tarihi: Bir Siyasal ve Kültürel Tarih Çalışması
Type
abstract
Year
2014
.أبو الفضل، محمد أحمد. تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي: دراسة في التاريخ السياسي و الحضاري. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ۱٩٩٦، ٢٤٤ص

Abu al-Fadl, Muhammad Ahmad. Tarikh Madinat al-Mariyyah al-Andalusiyyah fi al-ʻAsr al-Islami: Dirasah fi al-Tarikh al-Siyasi wa-al-Hadari. Alexandria: Dar al-Maʻrifah al-Jamiʻiyyah, 1996, 244 s.

ÖZET

Endülüs Şehri Almeria’nın İslam Dönemindeki Tarihi: Bir Siyasal ve Kültürel Tarih Çalışması

تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي: دراسة في التاريخ السياسي و الحضاري

Bu kitap bir Endülüs şehri olan Almeria’nın tarihi üzerine özlü ve derinlemesine bir çalışma sunmaktadır. Yazar şehrin siyasal tarihinin çarpıcı dönemlerine işaret etmekte, Emevi Hilafeti ve birçok küçük devletin ortaya çıktığı Tavaif-i Mülûk dönemindeki sivil ve kentsel gelişime değinmektedir. Tarihsel yolculuğunu Endülüs’teki Murabıtlar döneminin doğrudan sebepleri ve ortaya çıkma emarelerini tartışarak bitirmektedir.

Kitap iki kısımdan oluşmaktadır: siyasal tarih ve Almeria’nın en önemli kültürel veçheleri. Bu iki kısmın altında bulunan bölümler sanatsal üretim, ticaret teknikleri, şehircilik ve savaşçılığa bağlı olarak ortaya çıkan en önemli endüstriyel ve bilimsel gelişmelerin altını çizerek Almeria’nın ekonomik, askerî, siyasal, bilimsel ve toplumsal yönlerini kapsamaktadır. 

Yöntem olarak yazar önemli sayıda öncü bilim insanına ve Almeria’nın haritaları ve fotoğrafları da dâhil olmak üzere birincil tarihsel belgelere dayanmıştır. Kaynaklara dipnotlarda atıfta bulunulmuş ve alfabetik olarak sıralanmış geniş bir referans listesi olarak kitabın ek kısmıyla birlikte verilmiştir. 

Ne var ki verilen bilgilerin birbiriyle örtüşen niteliği, orta-üst düzey Arapça bilgisi ile İslam tarihi üzerine genel bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Son olarak, çalışma Berberiler, Araplar, Yahudiler, Sakalibler ve Endülüslüler arasındaki etnik ayrımlara odaklanmakta ve bu grupların Almeria’nın siyasal görünümünü değiştirmekte oynadıkları hayati rolleri göstermektedir. Yine de, Almeria üzerine kaynakların belirgin bir şekilde yetersiz olduğu göz önüne alındığında, bu kitap dünya çapındaki Müslüman kültürlerin korunması hususunda ciddi bir girişimdir.

Hamza al-Tabai
Çeviren Metin Yeğenoğlu


Citation
al-Tabai, Hamza. “Turkish abstract of 'The History of the Andalusian City of Almeira in the Islamic Era, a Study of the Political and Cultural History'". Translated by Çeviren Metin Yeğenoğlu. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 314. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Language
Turkish
Related Documents