Almeria’nın İslam Dönemindeki Tarihi: Kuruluşundan Murabıtların Eline Geçişine Kadar (MS 955-1091)
Type
abstract
Year
2014

أبو الفضل، محمد أحمد. تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي: منذ إنشائها حتى استيلاء المرابطين عليها ٣٤٤-٤٨٤هـ/٩٥٥-١٠٩١م. الإسکندریة: الهيئة المصرية العامة، ١٩٨١، ٢٩٩ص.

 

Abu al-Fadl, Muhammad Ahmad. Tarikh Madinat al-Mariyyah al-Andalusiyyah fi al-ʻAsr al-Islami: Mundhu Inshaʼiha Hatta Istilaʼ al-Murabitin ʻAlayha, 344-484 H / 955-1091 M. Alexandria: al-Hayʼah al-Misriyyah al-ʻAmmah, 1981, 299 s.

 

ÖZET

 

Almeria’nın İslam Dönemindeki Tarihi: Kuruluşundan Murabıtların Eline Geçişine Kadar (MS 955-1091)

 

. تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي: منذ إنشائها حتى استيلاء المرابطين عليها

 ٣٤٤-٤٨٤هـ/٩٥٥-١٠٩١م

 

Bu kitap Endülüs şehri Almeria’nın MS 955 (H 344) yılındaki kuruluşundan Murabıtlar tarafından zapt edildiği MS 1091 (H 484) yılına kadarki siyasî ve medenî tarihini ele almaktadır. Böylece, eser, Endülüs tarihinde – bilhassa İslam denizcilik tarihinde –  önemli bir rol oynamış bulunan ticari ve bahrî bir merkez olarak şehrin ehemmiyetinin altını çizmektedir.

 

Yazar, ilk bölümde Almeria’nın MS 955-1091 (H 344-484) yılları arasındaki siyasî tarihini, şehrin kuruluşu ile ilgili bazı noktaları ve Endülüs’ün en önde gelen denizcilik merkezi olmasına imkân sağlayan tarihsel şartları kapsamlı bir şekilde tartışmaktadır. Bunu, Almeria’nın Khayran ve Zuhayr gibi Almerialı yöneticiler tarafından idare edildiği dönem hakkında bir inceleme takip etmektedir. Kitap, daha sonra, Murabıtlar tarafından zapt edildiği MS 1091 (H 484) yılında ortadan kalkan Banu Sumadih Devletinin kuruluşuna ilişkin tartışmalara geçmektedir. İkinci bölüm mimari gelişiminden başlayıp en önemli tarihî yerlerini içermek suretiyle şehrin en önemli medeniyet yönlerini ele almaktadır. Kitap ekonomik ve entelektüel yaşama da ayrıntılı bir şekilde temas etmektedir. Bu durum, – şehre ilişkin kaynakların ve akademik araştırmaların yokluğuna rağmen – Almeria’nın İslami dönemdeki siyasî, ekonomik, mimari ve bilimsel yönleri hakkında yazar tarafından başarılı bir şekilde çizilen resmin tamamlanmasına yardımcı olmaktadır.

 

Yazar, sonuçları ortaya koymak için metinsel analizlere dayanmış ve böylece kendi araştırmasına bilimsel ve metodik bir şekilde yaklaşmayı başarmıştır. Bunun bir neticesi olarak konu üzerinde çalışan veya konuya sadece ilgi duyan kişiler açısından işe yarar bilimsel malzemeler sağlayabilmiştir. Yine de, eser, şehrin mimarisi söz konusu olduğunda hayati bir öneme sahip olan açıklayıcı resimlerden ve haritalardan yoksundur.

 

Shirin Khidr

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Khidr, Shirin. “Turkish abstract of 'The History of Almeria during the Islamic Period from its Founding until its Seizure by the Almoravids (344-484 AH /955-1091 CE)'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 314. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Language
Turkish
Related Documents