Ali Asghar Yusufiʹniya - <div style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">.یوسفی نیا، علی اصغر. تاریخ تنکابن محال ثلاث. تهران: نشر قطره، ۱۳۷۱، چاپ دوم، ۷٠۵ص</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Yusufiʹniya, ʻAli Asghar. Tarikh-i Tunukabun: Mahal-i Salas. Tehran: Nashrah-i Qatrah, 1991/1992, 2. baskı., 705 s.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">Tunukabun’un Tarihi: Üç Bölge</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: italic;">تاریخ تنکابن محال ثالث</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tarikh-i Tunukabun okuyucuyu Tunukabun topraklarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu topraklar daha önce Tunukabun’un bir parçası olan Ghalamro’nun bazı bölümlerini, diğer bir ifadeyle Kojur ve Kelarestagh bölgelerini içermektedir. Bu eyaletler Üç Bölge olarak bilinmekte olup Gilan ve Mazandaran eyaletlerinin arasında yer almaktadır. Eyaletler arasındaki ortak coğrafi, kültürel ve etnik bağlantılar dolayısıyla kitap boyunca hem Gilan hem de Mazandaran’daki siyasi ve askerî olaylar takip edilmeye çalışılmaktadır. Bu olaylar tarih öncesi ve efsanevi dönemlerden başlamakta ve İran’daki İslami Devrim’in hemen öncesindeki döneme kadar devam etmektedir. Bu çok geniş zaman dilimi içerisinde Anayasal Devrim, Orman Hareketi ve Tunukabun’daki Tudeh Partisi’nin yükselişi ve düşüşüne özel bir yer verilmektedir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitabın belirtilen amaçlarından bir diğeri, bu bölgede yaşayan insanların etnik kimliklerini ortaya koymaktır. Gerçekten de, yüzden fazla farklı kaynağı gözden geçiren yazar bu bölge insanlarının etnik kimliklerini sunmaya çalışmıştır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitabın birinci bölümü öncelikli olarak ırk, tarih öncesi antropoloji ve biyolojik antropoloji tartışmalarına ayrılmıştır. Bu kısımlar, özellikle “Kas” etnik grubu dikkate alındığında, kullanılan kaynakların bu kısımda ulaşılan mübalağalı sonuçları desteklememesi sebebiyle ihtiyatlılık bakımından oldukça eksiktir. Çalışmanın geri kalanında da sürekli olarak Dialemah halkının cesareti ve savaşçı niteliklerinden bahsedilmektedir. Dirençlilikleri ile yabancı kuvvetlere, merkezi hükümetlere ve içsel hareketlere karşı koymalarına dair tasvirler yazarın ana ilgi alanını oluşturmaktadır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitabın ikinci yarısı Anayasal Devrim sırasındaki ve sonrasındaki yaklaşık 50 yıllık süreçte gerçekleşen olaylara yoğunlaşmaktadır. Bu kısımlarda Tunukabun’un toplumsal hareketlerin oluşum ve devamlılığının sağlanmasında oynadığı rollere ışık tutulmaktadır. Kendisi de Tunukabunlu olan yazar, bazı durumlarda kendi hayatından ve çevresinde bulunan kişilerin hayatlarından içerikleri ve hatıraları özet biçimde kitaba dâhil etmiştir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kaynak ve referansların hepsi ya Farsçadır ya da Farsça’ya tercüme edilmiştir. Birincil kaynak örnekleri sözel kaynaklar ile Anayasal Devrim sırasındaki olaylara dair bir elyazması kitaptan kısa bölümler içermektedir. Kitabın metni akıcı olup odak noktasını yabancı istilaları, siyasal çatışmalar ve yerel karışıklık ve isyanlar üzerine tutmaktadır. Kitap çok nadir olarak Tunukabun’un coğrafyası ve kültürüne yer vermektedir. Kitabın hedeflediği ana okuyucu kitlesi Hazar Denizi’nin güney kıyılarının siyaset, tarih ve nüfusuna ilgi duyanlardan oluşmaktadır.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Iradj Ismailpour Ghouchani&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Çeviren Metin Yeğenoğlu</span></div>
Tunukabun’un Tarihi: Üç Bölge
Type
abstract
Year
2014
.یوسفی نیا، علی اصغر. تاریخ تنکابن محال ثلاث. تهران: نشر قطره، ۱۳۷۱، چاپ دوم، ۷٠۵ص

Yusufiʹniya, ʻAli Asghar. Tarikh-i Tunukabun: Mahal-i Salas. Tehran: Nashrah-i Qatrah, 1991/1992, 2. baskı., 705 s.

ÖZET

Tunukabun’un Tarihi: Üç Bölge

تاریخ تنکابن محال ثالث

Tarikh-i Tunukabun okuyucuyu Tunukabun topraklarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu topraklar daha önce Tunukabun’un bir parçası olan Ghalamro’nun bazı bölümlerini, diğer bir ifadeyle Kojur ve Kelarestagh bölgelerini içermektedir. Bu eyaletler Üç Bölge olarak bilinmekte olup Gilan ve Mazandaran eyaletlerinin arasında yer almaktadır. Eyaletler arasındaki ortak coğrafi, kültürel ve etnik bağlantılar dolayısıyla kitap boyunca hem Gilan hem de Mazandaran’daki siyasi ve askerî olaylar takip edilmeye çalışılmaktadır. Bu olaylar tarih öncesi ve efsanevi dönemlerden başlamakta ve İran’daki İslami Devrim’in hemen öncesindeki döneme kadar devam etmektedir. Bu çok geniş zaman dilimi içerisinde Anayasal Devrim, Orman Hareketi ve Tunukabun’daki Tudeh Partisi’nin yükselişi ve düşüşüne özel bir yer verilmektedir.

Kitabın belirtilen amaçlarından bir diğeri, bu bölgede yaşayan insanların etnik kimliklerini ortaya koymaktır. Gerçekten de, yüzden fazla farklı kaynağı gözden geçiren yazar bu bölge insanlarının etnik kimliklerini sunmaya çalışmıştır.

Kitabın birinci bölümü öncelikli olarak ırk, tarih öncesi antropoloji ve biyolojik antropoloji tartışmalarına ayrılmıştır. Bu kısımlar, özellikle “Kas” etnik grubu dikkate alındığında, kullanılan kaynakların bu kısımda ulaşılan mübalağalı sonuçları desteklememesi sebebiyle ihtiyatlılık bakımından oldukça eksiktir. Çalışmanın geri kalanında da sürekli olarak Dialemah halkının cesareti ve savaşçı niteliklerinden bahsedilmektedir. Dirençlilikleri ile yabancı kuvvetlere, merkezi hükümetlere ve içsel hareketlere karşı koymalarına dair tasvirler yazarın ana ilgi alanını oluşturmaktadır.

Kitabın ikinci yarısı Anayasal Devrim sırasındaki ve sonrasındaki yaklaşık 50 yıllık süreçte gerçekleşen olaylara yoğunlaşmaktadır. Bu kısımlarda Tunukabun’un toplumsal hareketlerin oluşum ve devamlılığının sağlanmasında oynadığı rollere ışık tutulmaktadır. Kendisi de Tunukabunlu olan yazar, bazı durumlarda kendi hayatından ve çevresinde bulunan kişilerin hayatlarından içerikleri ve hatıraları özet biçimde kitaba dâhil etmiştir.

Kaynak ve referansların hepsi ya Farsçadır ya da Farsça’ya tercüme edilmiştir. Birincil kaynak örnekleri sözel kaynaklar ile Anayasal Devrim sırasındaki olaylara dair bir elyazması kitaptan kısa bölümler içermektedir. Kitabın metni akıcı olup odak noktasını yabancı istilaları, siyasal çatışmalar ve yerel karışıklık ve isyanlar üzerine tutmaktadır. Kitap çok nadir olarak Tunukabun’un coğrafyası ve kültürüne yer vermektedir. Kitabın hedeflediği ana okuyucu kitlesi Hazar Denizi’nin güney kıyılarının siyaset, tarih ve nüfusuna ilgi duyanlardan oluşmaktadır. 

Iradj Ismailpour Ghouchani  
Çeviren Metin Yeğenoğlu
Citation
Esmailpour Ghouchani, Iradj. “Turkish abstract of 'The History of Tunukabun: the Triangular Region'". Translated by Çeviren Metin Yeğenoğlu. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 320. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Related Documents