Karaçi’yi Anlamak: Gelecek Için Planlama ve Reform
Type
abstract
Year
2014
Hasan, Arif et al. Understanding Karachi: Planning and Reform for the Future. Karachi: City Press Publication, 1999, 173 s.

ÖZET

Karaçi’yi Anlamak: Gelecek Için Planlama ve Reform

Understanding Karachi: Planning and Reform for the Future

Mesleği mimarlık olan Arif Hasan’ın yazdığı Karaçi’yi Anlamak adlı eser Karaçi’nin fiziki planlaması ve buna dair birçok etmenin ilişkisini ele almaktadır.

Çok sayıda araştırmayı ama özellikle Orangi Pilot Projesi, Kentsel Kaynak Merkezi ve Karaçi Dawood Koleji’nin Mimari ve Planlama Bölümü’nce yapılmış olanları kullanan yazar, arazi gaspı gibi kritik meseleleri öne çıkarmıştır. Bu, insanların hedef olma korkusuyla çoğu zaman kaçındıkları hassas bir mesele olagelmiştir. Burada mafya çoğu zaman kundaklama yoluyla fakirlerin barakalarını yıkarak arazileri zorla boşalttırmaktadır.

Bu eserin güçlü tarafı temel hizmetler, zayıf idare ve çıkar gruplarının kaynaklar üzerindeki engellemelerinde talep ve arzı arasındaki dengesizliğin umutsuz resmini gösterdikten sonra bile cemaatlerle birlikte alt ve alt-orta gelir gruplarına destek sağlayan bazı özel sektör örgütlenmelerinin başarı örnekleriyle umut verici olmasıdır. Yazar hükûmet tarafından desteklendikleri takdirde bunların hükûmetin yükünü hafifletmede ve fakirlerin sefalet içerisindeki hayatlarına biraz rahatlama getirmede kullanılabileceğini söylemektedir.

Dahası, eser şehirde faaliyet gösteren yardım örgütlerinin kapsamlı bir listesini de sunmaktadır. Bununla birlikte on yıl önce (1999) yayımlanmış olması sebebiyle bazı veriler ile STK’ların listesinin güncellenmeye ihtiyacı vardır.

Navin Ali
Çeviren Hasan Çolak
Citation
G. Haider Ali, Navin. “Turkish abstract of 'Understanding Karachi: Planning and Reform for the Future'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 330. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Pakistan
Language
Turkish
Related Documents