Jalal Sattari - <div style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">.ستاری، جلال. اسطوره تهران. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، ١٣٨٨، چاپ دوم، ۲٥٠ص</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sattari, Jalal. Usturah-ʼyi Tihran. Tehran: Daftar-i Pizhuhishha-yi Farhangi, 2006, 2. baskı, 250 s.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tahran Mitosu</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-style: italic; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">اسطوره تهران</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Çağımızın en üretken İranlı mitoloji uzmanlarından biri tarafından yazılan bu kitap, Tahran’ın mitolojik temel ve temsilleri üzerine bir incelemedir. Kitap ‘yazılı kaynakları’ kullanmakta; film, tiyatro ve resim gibi görsel kaynakların kullanımını ilerideki bir araştırmaya ertelemektedir. Esasen ‘yazılı kaynaklardan’ kasıt, sıkı bir seçime tabi tutulmuş çağdaş İran romanlarından ibarettir. Kitabın temel sorunsalı Tahran’ın gerçekten mitolojik bir şehir mi olduğu yoksa Tahran’a sonradan romancılarca mı mitolojik bir boyut verildiğidir. Yazarın hükmü Tahran’ın gerçek bir mitolojik şehir olmadığı ve yukarıdaki ikinci şehir grubuna ait olduğudur. Ancak yazarın ortaya koyduğu argüman tatmin edici değildir. Yazar hiçbir şekilde ortaya attığı sorunsala yakından temas etmemektedir ve esasen kitap, İran’ın çağdaş yazın biçiminde, yani romandaki temsilinin seçici bir incelemesinden ibarettir. Ancak bu da eserin bu alana yaptığı önemli katkıları göz ardı etmek anlamına gelmemektedir ki bu katkılara Tahran’ın romanlardaki çoğu zaman olumsuz tasvirini, modernleşme ve şehirleşmenin beraberinde getirdiği ikilem ve patolojiler açısından incelemesi de dâhildir.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Seyed Mohammadreza Hashemitaba</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Çeviren Hasan Çolak</span></div>
Tahran Mitosu
Type
abstract
Year
2014
.ستاری، جلال. اسطوره تهران. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، ١٣٨٨، چاپ دوم، ۲٥٠ص

Sattari, Jalal. Usturah-ʼyi Tihran. Tehran: Daftar-i Pizhuhishha-yi Farhangi, 2006, 2. baskı, 250 s.

ÖZET

Tahran Mitosu

اسطوره تهران

Çağımızın en üretken İranlı mitoloji uzmanlarından biri tarafından yazılan bu kitap, Tahran’ın mitolojik temel ve temsilleri üzerine bir incelemedir. Kitap ‘yazılı kaynakları’ kullanmakta; film, tiyatro ve resim gibi görsel kaynakların kullanımını ilerideki bir araştırmaya ertelemektedir. Esasen ‘yazılı kaynaklardan’ kasıt, sıkı bir seçime tabi tutulmuş çağdaş İran romanlarından ibarettir. Kitabın temel sorunsalı Tahran’ın gerçekten mitolojik bir şehir mi olduğu yoksa Tahran’a sonradan romancılarca mı mitolojik bir boyut verildiğidir. Yazarın hükmü Tahran’ın gerçek bir mitolojik şehir olmadığı ve yukarıdaki ikinci şehir grubuna ait olduğudur. Ancak yazarın ortaya koyduğu argüman tatmin edici değildir. Yazar hiçbir şekilde ortaya attığı sorunsala yakından temas etmemektedir ve esasen kitap, İran’ın çağdaş yazın biçiminde, yani romandaki temsilinin seçici bir incelemesinden ibarettir. Ancak bu da eserin bu alana yaptığı önemli katkıları göz ardı etmek anlamına gelmemektedir ki bu katkılara Tahran’ın romanlardaki çoğu zaman olumsuz tasvirini, modernleşme ve şehirleşmenin beraberinde getirdiği ikilem ve patolojiler açısından incelemesi de dâhildir. 

Seyed Mohammadreza Hashemitaba
Çeviren Hasan Çolak
Citation
Mohammadreza Hashemitaba, Seyed. “Turkish abstract of 'The Myth of Tehran'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 332. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Keywords
Related Documents