Nur Ahmad Cishti - <p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="EN-AU">Simanjuntak, Maruli C.C. and Sulistyo, Hermawan.</span><i><span lang="EN-AU">Preman-Preman Jakarta.</span></i><span lang="EN-AU"> </span><span lang="EN-AU">Jakarta: Pensil-324: Program Pembangunan Sistem Derenbang Kapolri, 2007,
350 s.&nbsp; <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">Cakarta’nın Haydutları<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><i><span lang="TR">Preman-Preman Jakarta<o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bu
çalışma Cakarta’nın Blok M mahallesindeki haydut gruplarının işleyiş ve
örgütlenmelerini incelemekte; haydut ağlarının birbirleriyle nasıl mücadele
ettiklerinin yanı sıra temel ticaret sektörü, hukuk ve nizam güçleriyle nasıl
kesiştiklerini göstermektedir. İnceleme, Endonezyalıların kırsal bölgelerden
Cakarta’ya yönelik büyük ve kesintisiz göçü bağlamında gerçekleştirilmiştir ki,
söz konusu göç nüfus yoğunluğunu artırdığı gibi imkân ve kaynaklar üzerinde de
baskı yaratmaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Çalışma
dört temel bölüm etrafında kurgulanmış olup metodolojik bir giriş ve düşünsel
bir sonuç bölümüyle tamamlanmıştır. İkinci Bölüm, bağlantılı teorik
değerlendirmelerle birlikte çalışmanın temelini atmaktadır. Bu bölümü
müteakiben yazar M Bloğunun bir portresini, etnik hatlara göre bölünen M
Bloğundaki haydut gruplarını ve Surabaya menşeli haydut grubunun ayrıntılı bir
incelemesini sunmaktadır. Yazar, okurun sunulan zengin bilgi ile etkileşime
girmesine yardımcı olmak için eserin tamamında resimlere, fotoğraflara ve
tablolara yer vermektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bu,
eşsiz bir çalışmadır. Kıdemli bir polis memurunun yazdığı Ön söz, eserin hukuk
ve nizam kurumlarıyla olan bağlantısına işaret etmektedir. Aynı zamanda hem
Endonezya-odaklı hem de toplumlar hakkında mukayeseli araştırmalar yapan
sosyologlar için son derece ilgi çekici bir eserdir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">Bu
kitap, yazarın 2002 yılında Endonezya Üniversitesi’ne teslim ettiği ‘Polis
Çalışmaları’ alanındaki yüksek lisans tezinin basılı bir versiyonunu teşkil
etmektedir. Üslup bilimsel ve ayrıntılıdır. Eser değerli bir inceleme olup
kullanışlıdır ve iyi yazılmıştır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="EN-AU">Peter G. Riddell<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="EN-AU">Çeviren Hasan Çolak<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="EN-AU">&nbsp;</span></p>
Chishti Hatıratı: Lahor’un Kast ve Âdetleri
Type
abstract
Year
2014

Simanjuntak, Maruli C.C. and Sulistyo, Hermawan.Preman-Preman Jakarta. Jakarta: Pensil-324: Program Pembangunan Sistem Derenbang Kapolri, 2007, 350 s. 

 

ÖZET

 

Cakarta’nın Haydutları

 

Preman-Preman Jakarta

 

Bu çalışma Cakarta’nın Blok M mahallesindeki haydut gruplarının işleyiş ve örgütlenmelerini incelemekte; haydut ağlarının birbirleriyle nasıl mücadele ettiklerinin yanı sıra temel ticaret sektörü, hukuk ve nizam güçleriyle nasıl kesiştiklerini göstermektedir. İnceleme, Endonezyalıların kırsal bölgelerden Cakarta’ya yönelik büyük ve kesintisiz göçü bağlamında gerçekleştirilmiştir ki, söz konusu göç nüfus yoğunluğunu artırdığı gibi imkân ve kaynaklar üzerinde de baskı yaratmaktadır.

 

Çalışma dört temel bölüm etrafında kurgulanmış olup metodolojik bir giriş ve düşünsel bir sonuç bölümüyle tamamlanmıştır. İkinci Bölüm, bağlantılı teorik değerlendirmelerle birlikte çalışmanın temelini atmaktadır. Bu bölümü müteakiben yazar M Bloğunun bir portresini, etnik hatlara göre bölünen M Bloğundaki haydut gruplarını ve Surabaya menşeli haydut grubunun ayrıntılı bir incelemesini sunmaktadır. Yazar, okurun sunulan zengin bilgi ile etkileşime girmesine yardımcı olmak için eserin tamamında resimlere, fotoğraflara ve tablolara yer vermektedir.

 

Bu, eşsiz bir çalışmadır. Kıdemli bir polis memurunun yazdığı Ön söz, eserin hukuk ve nizam kurumlarıyla olan bağlantısına işaret etmektedir. Aynı zamanda hem Endonezya-odaklı hem de toplumlar hakkında mukayeseli araştırmalar yapan sosyologlar için son derece ilgi çekici bir eserdir.

 

Bu kitap, yazarın 2002 yılında Endonezya Üniversitesi’ne teslim ettiği ‘Polis Çalışmaları’ alanındaki yüksek lisans tezinin basılı bir versiyonunu teşkil etmektedir. Üslup bilimsel ve ayrıntılıdır. Eser değerli bir inceleme olup kullanışlıdır ve iyi yazılmıştır.

 

Peter G. Riddell

Çeviren Hasan Çolak

 

Citation
G. Haider Ali, Navin. “Turkish abstract of 'The Chishti Memorial: The Castes and Customs of Lahore'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 334. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Pakistan
Language
Turkish
Related Documents