Saraybosna’nın Altın Çağı: 16. Yüzyıl
Type
abstract
Year
2014
Zlatar, Behija. Zlatno Doba Sarajeva: XVI Stoljeće. Sarajevo: Svjetlost, 1996, 260 s.

ÖZET

Saraybosna’nın Altın Çağı: 16. Yüzyıl 

Zlatno Doba Sarajeva: XVI Stoljeće

Zlatno Doba Sarajeva: XVI Stoljeće, 1996’da Saraybosna’da yayımlanmış olup yazarın doktora tezine dayanmaktadır. 260 sayfalık bu çalışma Saraybosna’nın, Balkanlardaki ana şehirlerden biri ve Osmanlı’nın Bosna sancağının idari, kültürel ve iktisadi merkezi olarak kuruluş ve gelişimi hakkındadır.

Erken Osmanlı döneminde Bosna’daki şehirlerin kuruluş ve gelişmesinde vakıf kurumunun önemi bu eserde Saraybosna örneği üzerinden incelenmektedir. Bosna’nın Osmanlılar tarafından fethine kadar giden erken dönemlerde sayısız cami, okul, derviş tekkeleri, hamamlar, kervansaraylar, köprüler, pazarlar ve altyapı sistemleri hayırseverlerce kurulan vakıfların birer parçası olarak inşa edilmiştir. Şehirlerin vakıf kurumları yoluyla kurulması “İslami-Doğu” denilen şehir biçiminin gelişimine olanak sağlamış ve İslam ve Osmanlı kültürünün bölgede yayılmasında başat bir role sahip olmuştur. 

On altıncı yüzyıl Saraybosnası’nın nüfus, ticaret, şehir mimarisi ve kültür ve eğitim kurumları özgün kaynaklar ve arşiv belgeleri kullanılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Zlatar, Saraybosna hakkındaki mevcut literatüre ek olarak Osmanlı, Bosna ve Dubrovnik birincil arşiv malzemelerini, Gazi Husrev-Beg Kütüphanesinden elyazmalarını ve Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nün kaynaklarını – ki bu kaynaklar 1992-1995 savaşında Enstitüde çıkan yangında yitirilmiştir – kullanmıştır. Zlatar kitabın sonunda Saraybosna konusunda bir kaynakça da sunmaktadır. Bütün olarak bakıldığında eser Saraybosna’nın ayrıntılı bir incelemesini yapmak suretiyle bir on altıncı yüzyıl Osmanlı sancak şehri örneği sunmaktadır. Eser, Osmanlı/Balkan şehir çalışmaları ve Balkanlarda Osmanlı mirası çalışmalarına katkıda bulunan, kentsel mimarî ve yaşam mekânı olarak bir şehrin kapsamlı bir çalışmasını teşkil etmektedir.

Leyla Amzi
Çeviren Hasan Çolak

Citation
Amzi, Leyla. “Turkish abstract of 'The Golden Age of Sarajevo: the Sixteenth Century'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 341. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Language
Turkish
Related Documents