Ahmed Elakdar, Mehtap Süner Susuzlu, Talat Kutlukaya, Agah Durukal
Turkey
Associated Sites