Sayf al-Din Tankiz, Mamluk Governor of Syria
d. 1340/740 AH (r. 1312-1340/712-741 AH)
Syria
Governor of Syria (Na'ib al-Sham) under Mamluk Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qalawun. Installed in 1312-1313/712 AH and deposed in 1340/740 AH.
Associated Sites
Variant Names
سيف ا لدين تنكز الناصري
Original
Sayf al-Din Tankiz al-Nasiri
Transliterated