Cahit Kayra - <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:SimSun;
mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">Kayra, Cahit. <i>Bebek: Mekânlar ve Zamanlar</i>.<i> </i>İstanbul:
Akbank, 1993,</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-font-style:italic"> 195 s</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR">.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Arial Unicode MS&quot;;mso-ansi-language:TR">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
&quot;Arial Unicode MS&quot;;mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-font-style:italic">Bebek: Mekânlar ve
Zamanlar<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-font-style:italic"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Yazar, Osmanlı İmparatorluğu’nu etkileyen önemli iç ve
dış olaylar çerçevesinde Bebek semtinin Osmanlı dönemindeki tarihini anlatır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Kitap Bebek semtinin iç kısmındaki yerleşim bölgelerine
değinmeden Akıntuburnu ile Bebek-Rumelihisarı sınırı arasındaki kıyı bölgesini
incelemektedir. Türkçe kaynaklar ikincildir. Kitapta çeşitli dönemlere ait
gravürler, eski yeni fotoğraflar, sahil, ve dönemlere ait planlar
bulunmaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Yazar, kronolojik bir sıra takip etmekte, 15. yüzyıldan
20. yüzyıla kadar gelmektedir. Bebek kıyısındaki eski yapıları anlatırken bu
yapıların kimlere ait olduklarına, kimler arasında el değiştirdiklerine, nasıl
yok olduklarına da değinir. Bebek’teki vakıf arazileri, bunların iskâna açılıp
saray mensuplarına, üst düzey yöneticilere satılmasıyla ilgili bilgiler
verirken 15. ve 20. yüzyıllar arasında bu semtle bağı bulunan Ahmet Resmi
Efendi, Pariegar Krikor Efendi ve Yusuf Kamil Paşa gibi ünlü devlet adamlarına
ve önde gelen tüccarlara değinir. Yazar, Evliya Çelebi’den epeyce alıntı
yapmış, Şemdanizade Tarihi’nden bilgiler vermiş ve Bostancı sicillerini
okuyarak semtteki gayrimüslimlerin varlığına işaret etmiştir. Arnavutköy’deki
zengin Rum ailelerin Akıntıburnu’na gelmesi konusunu “Akıntıburnu’nda
Yabancılar” isimli başlık altında Osmanlı gayrimüslimlerini “yabancılar”
şeklinde nitelemesi ilginçtir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Kayra, Tanzimat döneminde küçük yalıların yerini büyük
malikânelerin aldığını belirtir ve 20. yüzyılda değişen rejimin semti nasıl
etkilediği, eski yalılara taşınan aileler, yeni binaların arasında kalan eski
yapılardan örnekler ve yıkılan yalılar hakkında bilgiler verir. Yazar, 1916 ve
1947 yılları telefon rehberlerini inceleyerek bu dönemlerde Bebek’te kimlerin
yaşadığına ilişkin bilgiler de sunar.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">Öykü diliyle yazılmış olan bu kitap, Bebek tarihi
hakkında genel bilgiler vermektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR">Feryal Tansuğ<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
Bebek: Mekânlar ve Zamanlar
Type
abstract
Year
2014

Kayra, Cahit. Bebek: Mekânlar ve Zamanlar. İstanbul: Akbank, 1993, 195 s.

 

ÖZET

 

Bebek: Mekânlar ve Zamanlar

 

Yazar, Osmanlı İmparatorluğu’nu etkileyen önemli iç ve dış olaylar çerçevesinde Bebek semtinin Osmanlı dönemindeki tarihini anlatır.

 

Kitap Bebek semtinin iç kısmındaki yerleşim bölgelerine değinmeden Akıntuburnu ile Bebek-Rumelihisarı sınırı arasındaki kıyı bölgesini incelemektedir. Türkçe kaynaklar ikincildir. Kitapta çeşitli dönemlere ait gravürler, eski yeni fotoğraflar, sahil, ve dönemlere ait planlar bulunmaktadır.

 

Yazar, kronolojik bir sıra takip etmekte, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar gelmektedir. Bebek kıyısındaki eski yapıları anlatırken bu yapıların kimlere ait olduklarına, kimler arasında el değiştirdiklerine, nasıl yok olduklarına da değinir. Bebek’teki vakıf arazileri, bunların iskâna açılıp saray mensuplarına, üst düzey yöneticilere satılmasıyla ilgili bilgiler verirken 15. ve 20. yüzyıllar arasında bu semtle bağı bulunan Ahmet Resmi Efendi, Pariegar Krikor Efendi ve Yusuf Kamil Paşa gibi ünlü devlet adamlarına ve önde gelen tüccarlara değinir. Yazar, Evliya Çelebi’den epeyce alıntı yapmış, Şemdanizade Tarihi’nden bilgiler vermiş ve Bostancı sicillerini okuyarak semtteki gayrimüslimlerin varlığına işaret etmiştir. Arnavutköy’deki zengin Rum ailelerin Akıntıburnu’na gelmesi konusunu “Akıntıburnu’nda Yabancılar” isimli başlık altında Osmanlı gayrimüslimlerini “yabancılar” şeklinde nitelemesi ilginçtir.

 

Kayra, Tanzimat döneminde küçük yalıların yerini büyük malikânelerin aldığını belirtir ve 20. yüzyılda değişen rejimin semti nasıl etkilediği, eski yalılara taşınan aileler, yeni binaların arasında kalan eski yapılardan örnekler ve yıkılan yalılar hakkında bilgiler verir. Yazar, 1916 ve 1947 yılları telefon rehberlerini inceleyerek bu dönemlerde Bebek’te kimlerin yaşadığına ilişkin bilgiler de sunar.

 

Öykü diliyle yazılmış olan bu kitap, Bebek tarihi hakkında genel bilgiler vermektedir.

 

Feryal Tansuğ

 

Citation
Tansuğ, Feryal. '"Turkish abstract of 'Bebek: Locations and Periods'". Translated by Feryal Tansuğ. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 204. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Azerbaijan
Language
Turkish
Keywords
Related Documents