O. A Sukhareva - <p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1);"><span lang="TR">Сухарева, О. А.&nbsp;<i>Бухара, XIX – Начало ХХ в</i>. Москва: Наука; Глав. Ред Восточной Лит-Ры, 1962, 224с.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1);"><span lang="TR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1);"><span lang="TR" style="color: black;">Sukhareva, O. A.</span><span lang="TR">&nbsp;</span><i><span style="color: black;">Bukhara, XIX – Nachalo XX v</span></i><span style="color: black;">.&nbsp;</span><span lang="EN-US">Moscow: Nauka; Glav. Red Vostochnoi Lit-ry, 1962,&nbsp;</span><span lang="TR" style="color: black;">224 s.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1);"><span lang="TR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: center;"><b><span lang="TR">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: center;"><b><span lang="TR">Buhara: 19. yy eli 20. yy Başları<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: center;"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: center;"><i><span lang="TR">Бухара, XIX – Начало ХХ в<o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: center;"><b><span lang="TR">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">Kitap, Orta Asya’nın en büyük Orta Çağ şehirlerinden biri olan Buhara’daki endüstriyel faaliyetler hakkında genel birtakım bilgiler vermektedir. Çalışma Orta Çağ dönemlerindeki ticaret, zanaatkârlık, üretimde kullanılan teknoloji, ortaya konulan ürün, iş gücü ve endüstrilerin birden fazla türünü tasvir etmektedir. Kitap ekonominin en gelişmiş sektörlerindeki fabrikasyon üretiminin yeni türlerinin ortaya çıkışını tartışmaktadır.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">Yazar Orta Çağ Buharası’ndaki ticaret ve endüstri aktivitelerini konu edinen mevcut araştırmaların durumunu sunarak başlamaktadır. Sonrasında ise Buhara’daki sınıflandırmalarını ortaya koymak suretiyle çeşitli ticaret ve zanaatkârlık türlerini anlatmaktadır.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">Kitabın her bölümü kaplama sanatı, metal ve deri işçiliği ile duvarcılık gibi Orta Çağ Buharası’nda yaygın olarak görülen farklı bir meslekî etkinliği ele almaktadır. Kitaptaki önemli bölümlerden biri, Buhara tarihi boyunca önemli bir faaliyet olması hasebiyle tekstil üretimine ve dokumacılığa hasredilmiştir. Kozadan ipeğin alınması ve boyama da dâhil olmak üzere tekstil üretim süreci ile ilgili pek çok ayrıntı sunulmuştur.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">Kitapta, tahıl öğütmek, yağ işlemek ve şeker üretimi gibi gıda üretim biçimlerinden de bahsedilmektedir. Orta Çağ Buharası’nı ele alan son bölüm çömlekçilik, oymacılık, sabunculuk, mumculuk, ciltçilik ve çadırcılık gibi zamanın diğer ilginç mesleklerine atıfta bulunmaktadır.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">Kitap son olarak on dokuzuncu yüzyılın sonuna ve yirminci yüzyılın başına kadar Buhara’da meydana gelen değişimleri tartışmaktadır.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">Kitapta ayrıca bir kaynakça yer almamaktadır. Bununla birlikte, her sayfada referanslara ve kaynaklara yer verilmektedir. Kitapta, Buhara’daki zanaatkârlıkla ilgili bir terimler sözlüğünün yanı sıra 30 sayfalık bir açıklama da bulunmaktadır. Söz konusu açıklamada zanaatkârların, onların kullandığı araçların ve örnek el ürünlerinin siyah beyaz fotoğraf ve çizimleri yer almaktadır.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: justify;"><span lang="TR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: right;"><span lang="TR">Shamsiddin Kamoliddin<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="line-height: 29.3333px; color: rgb(1, 1, 1); text-align: right;"><span lang="TR">Çeviren Fatih Taştan<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8667px; color: rgb(1, 1, 1);"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>
Buhara: 19. yy eli 20. yy Başları
Type
abstract
Year
2014

Сухарева, О. А. Бухара, XIX – Начало ХХ в. Москва: Наука; Глав. Ред Восточной Лит-Ры, 1962, 224с.

 

Sukhareva, O. A. Bukhara, XIX – Nachalo XX vMoscow: Nauka; Glav. Red Vostochnoi Lit-ry, 1962, 224 s.

 

ÖZET

 

Buhara: 19. yy eli 20. yy Başları

 

Бухара, XIX – Начало ХХ в

 

Kitap, Orta Asya’nın en büyük Orta Çağ şehirlerinden biri olan Buhara’daki endüstriyel faaliyetler hakkında genel birtakım bilgiler vermektedir. Çalışma Orta Çağ dönemlerindeki ticaret, zanaatkârlık, üretimde kullanılan teknoloji, ortaya konulan ürün, iş gücü ve endüstrilerin birden fazla türünü tasvir etmektedir. Kitap ekonominin en gelişmiş sektörlerindeki fabrikasyon üretiminin yeni türlerinin ortaya çıkışını tartışmaktadır.

 

Yazar Orta Çağ Buharası’ndaki ticaret ve endüstri aktivitelerini konu edinen mevcut araştırmaların durumunu sunarak başlamaktadır. Sonrasında ise Buhara’daki sınıflandırmalarını ortaya koymak suretiyle çeşitli ticaret ve zanaatkârlık türlerini anlatmaktadır.

 

Kitabın her bölümü kaplama sanatı, metal ve deri işçiliği ile duvarcılık gibi Orta Çağ Buharası’nda yaygın olarak görülen farklı bir meslekî etkinliği ele almaktadır. Kitaptaki önemli bölümlerden biri, Buhara tarihi boyunca önemli bir faaliyet olması hasebiyle tekstil üretimine ve dokumacılığa hasredilmiştir. Kozadan ipeğin alınması ve boyama da dâhil olmak üzere tekstil üretim süreci ile ilgili pek çok ayrıntı sunulmuştur.

 

Kitapta, tahıl öğütmek, yağ işlemek ve şeker üretimi gibi gıda üretim biçimlerinden de bahsedilmektedir. Orta Çağ Buharası’nı ele alan son bölüm çömlekçilik, oymacılık, sabunculuk, mumculuk, ciltçilik ve çadırcılık gibi zamanın diğer ilginç mesleklerine atıfta bulunmaktadır.

 

Kitap son olarak on dokuzuncu yüzyılın sonuna ve yirminci yüzyılın başına kadar Buhara’da meydana gelen değişimleri tartışmaktadır.

 

Kitapta ayrıca bir kaynakça yer almamaktadır. Bununla birlikte, her sayfada referanslara ve kaynaklara yer verilmektedir. Kitapta, Buhara’daki zanaatkârlıkla ilgili bir terimler sözlüğünün yanı sıra 30 sayfalık bir açıklama da bulunmaktadır. Söz konusu açıklamada zanaatkârların, onların kullandığı araçların ve örnek el ürünlerinin siyah beyaz fotoğraf ve çizimleri yer almaktadır.

 

Shamsiddin Kamoliddin

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Kamoliddin, Shamsiddin. '"Turkish abstract of 'Bukhara End of Nineteenth Century – Early Twentieth Century'". Translated byÇeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 209. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Uzbekistan
Language
Turkish
Related Documents