Eski İstanbul’dan Notlar
Type
abstract
Year
2014
Eyice, Semavi. Eski İstanbul’dan Notlar. İstanbul: Küre Yayınları, 2006, 199 s.

ÖZET

Eski İstanbul’dan Notlar

Bu kitap, yazarın 2000 ve 2004 yılları arasında İstanbul Bülteni adlı dergide çıkan yazılarının toplanmasından oluşmuştur. Yazar, bu deneme yazılarında hızla değişmekte olan İstanbul’da yok olmuş ve de olmakta olan antik eserler hakkında bilgiler verir ve şehirle ilgili hatıralarını anlatır. Kitapta yazarın yazıları dört ana kısım altında toplanmıştır; “Kaybolan İstanbul,” “İstanbul’un Kaybolan Hazineleri,” “İstanbul’un Batı’ya Bakan Yüzü Galata” ve “Seçilmiş İstanbul Kitapları.”

Kitabın en uzun kısmını “Kaybolan İstanbul” adlı birinci bölüm oluşturur. Bu bölümde, yazar, 20. yüzyıldaki imar uygulamaları yüzünden tarihî eserlerin yok oluşunu ve bu uygulamaların şehre verdiği zararları eleştirir.Ayrıca yazar, İstanbul’un Osmanlı idaresine geçtikten sonra deprem ve yangınlar sonucu yok olan bazı yapılardan da örnekler verir.

İkinci kısımda da yanlış imar uygulamaları örnekleri vermeye devam eder. Kitabın üçüncü kısmında beş kısa yazı ile Galata’nın Orta Çağ, Ceneviz ve Osmanlı Dönemi’ndeki tarihini, Galata’daki Türk karakterini temsil eden birkaç mescit, çeşme ve mezar örneklerini, Galata’nın Beyoğlu’na doğru yayılmasını ve de Beyoğlu semtindeki belli başlı eski yapıları inceler. Kitabın son kısmında İstanbul’daki tarihî eserler hakkında yazılmış çeşitli kitaplar hakkında bilgi verir. 

Akademik bir özelliği olmayan bu kitap, İstanbul ile ilgilenenlerin genel bilgi edinebileceği rahat okunan bir kitaptır. Kitabın dikkat çekici özelliklerinden birisi metin içerisinde yıkılmış, zarar görmüş yapıların sağlam haldeki ve daha sonraki durumlarını gösteren resimlerin, fotoğrafların yer almasıdır. 

Feryal Tansuğ


Citation
Tansuğ, Feryal. '"Turkish abstract of 'Notes on Old Istanbul'". Translated by Feryal Tansuğ. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 219. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Turkey
Language
Turkish
Related Documents