Mazhar  Bağlı - <div style="text-align: justify; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bağlı, Mazhar ve Binici, Abdulkadir. Kentleşme Tarihi ve Diyarbakır Kentsel Gelişimi. Ankara: Bilimadamı Yayınları, 2005, 183 s.</span></div><div style="text-align: justify; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">Kentleşme Tarihi ve Diyarbakır Kentsel Gelişimi</span></div><div style="text-align: justify; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitap, Diyarbakır’daki kentleşme ve göç olgularına insan ve mekân arasındaki ilişki çerçevesinde yaklaşıyor. Diyarbakır’daki toplumsal sorunların izini kentin gelişimine bakarak anlama iddiasıyla yola çıkan Bağlı ve Binici’ye göre çalışmaları, mekânı insanla birlikte anlama girişimleri nedeniyle özgün bir boyut kazanıyor. Kitap, sosyoloji, antropoloji, mimarlık ve tarih gibi farklı disiplinlerin kaynaklarından yararlanıyor. “Ön Söz”, “Giriş” ve “Sonuç” dışında beş temel bölümden oluşan çalışmada “Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi”yle şehir konulu şiirlerin yer aldığı iki ek bölüm bulunuyor.</span></div><div style="text-align: justify; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bağlı ve Binici, Diyarbakır’ı Cumhuriyet döneminin ulusalcı ideolojisiyle onun “ötekisi” niteliğinde bir muhalif kimliğin kesişme alanı olarak tanımlıyor. Onlara göre bu kesişme, fakirlik, bir şey üretmeden hayat kazanma çabası ve kanunsuz örgütlenmelerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Diyarbakır, Osmanlı döneminde kültürel üretimin en önemli kentlerinden biriyken yalnızca siyasi kimliğiyle anılan bir kent olmuştur. Bu durumun, resmî ideolojinin kente güvenlik kaygısıyla yaklaşmasına, yerel kültürü öne çıkaran yerel yöneticilerin ise kenti bir mega köye dönüştürmesine neden olduğunu ileri süren Bağlı ve Binici, tezlerini desteklemek amacıyla, 1990-2000 yılları arasında Diyarbakır’a göç eden köy kökenli nüfusa yakından bakan bir alan araştırması da sunuyor.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify; color: rgb(1, 1, 1);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Hivren Demir-Atay</span></div>
Kentleşme Tarihi ve Diyarbakır Kentsel Gelişimi
Type
abstract
Year
2014
Bağlı, Mazhar ve Binici, Abdulkadir. Kentleşme Tarihi ve Diyarbakır Kentsel Gelişimi. Ankara: Bilimadamı Yayınları, 2005, 183 s.

ÖZET

Kentleşme Tarihi ve Diyarbakır Kentsel Gelişimi

Kitap, Diyarbakır’daki kentleşme ve göç olgularına insan ve mekân arasındaki ilişki çerçevesinde yaklaşıyor. Diyarbakır’daki toplumsal sorunların izini kentin gelişimine bakarak anlama iddiasıyla yola çıkan Bağlı ve Binici’ye göre çalışmaları, mekânı insanla birlikte anlama girişimleri nedeniyle özgün bir boyut kazanıyor. Kitap, sosyoloji, antropoloji, mimarlık ve tarih gibi farklı disiplinlerin kaynaklarından yararlanıyor. “Ön Söz”, “Giriş” ve “Sonuç” dışında beş temel bölümden oluşan çalışmada “Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi”yle şehir konulu şiirlerin yer aldığı iki ek bölüm bulunuyor.

Bağlı ve Binici, Diyarbakır’ı Cumhuriyet döneminin ulusalcı ideolojisiyle onun “ötekisi” niteliğinde bir muhalif kimliğin kesişme alanı olarak tanımlıyor. Onlara göre bu kesişme, fakirlik, bir şey üretmeden hayat kazanma çabası ve kanunsuz örgütlenmelerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Diyarbakır, Osmanlı döneminde kültürel üretimin en önemli kentlerinden biriyken yalnızca siyasi kimliğiyle anılan bir kent olmuştur. Bu durumun, resmî ideolojinin kente güvenlik kaygısıyla yaklaşmasına, yerel kültürü öne çıkaran yerel yöneticilerin ise kenti bir mega köye dönüştürmesine neden olduğunu ileri süren Bağlı ve Binici, tezlerini desteklemek amacıyla, 1990-2000 yılları arasında Diyarbakır’a göç eden köy kökenli nüfusa yakından bakan bir alan araştırması da sunuyor. 

Hivren Demir-Atay
Citation
Demir-Atay, Hivren. '" History of Urbanisation and Diyarbakir’s Urban Development'". Translated by Hivren Demir-Atay. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 251. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Türkiye
Language
Turkish
Keywords
Related Documents