Gazze Şehri’nin Hikâyesi
Type
abstract
Year
2014
راشد، هارون هاشم. قصة مدينة غزة. تونس: دائرة الثقافة بمنظمة التحریر الفلسطینیة،١٩٨۷-١٩٨٩، ١٥٠ص. 

Rashid, Harun Hashim. Qissat Madinat Ghazzah. Tunis: Da’irat al-Thaqafah bi-Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyyah, 1987-1989, 150 s.

ÖZET

Gazze Şehri’nin Hikâyesi

قصة مدينة غزة

Bu kitap, Filistin tarih ve mirasına tekrar dikkatı çekmek ortaya çıkarmak ve belgelemeyi amaçlayan “Filistin şehirleri” isimli bir yayın dizisine dayanmaktadır kaynaklanmaktadır. Eser, Gazze şehrinin tarihi, coğrafyası, toplum ve yönetim sistemlerini daha geniş bir Filistin ve iki önemli komşusu olan Suriye ve Mısır bağlamına oturtmaktadır. Böylece şehri Arap mirası tarihine dâhil etmektedir. 

Eser, Gazze’nin gerileme ve yeniden canlanma arasında yer alan yaklaşık 3400 yıllık tarihini içeren 10 kısa bölümden oluşmaktadır. Yöntem olarak yazar, birçoğu çeşitli Arap ülkelerinden olmak üzere çok sayıda tarihçiye ve değişik edebî türlerdeki eserlere dayanmıştır. Kaynaklar dipnotlarda belirtilmiş ve kaynakçada da alfabetik olarak tasnif edilmiştir. Kitabın aslî kaynakları Filistin Kurtuluş Örgütü raporları (1979) ve 1964 Filistin belgeleridir. 

Kitap, olguları kronolojik olarak sunmak konusunda dikkate değer bir çaba sarf etmekte ve ortalama okuyucuya hitap eden açık ve sade bir dil kullanmaktadır. İlk bölümler Gazze’deki sosyal yaşamı göz ardı ederek ekonomik, siyasi ve bilimsel hareketlere odaklanmaktadır. Diğer bölümlerde ise, İsrail işgali süresince Gazze’nin ayrıntılı idari tasvirleri ağır basmaktadır. Sonuç olarak, bu kitap Filistin mirasını birçok açıdan belgeleyip birleştirme konusunda ciddi bir girişim teşkil etmektedir.

Hamza Tebai
Çeviren Hasan Çolak
Citation
Tebai, Hamza. “Turkish abstract of 'The Story of the City of Gaza'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 288. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Palestine
Language
Turkish
Related Documents