Ravar: Çöl Kıyısında bir Şehir
Type
abstract
Year
2014
.راوارى، ماشاء الله كاربخش. راور، شهرى در حاشيه كوير. كرمان: مركز كرمان شناسى، ١٣۷۵، ٣٨۲ص

Ravari, Mashaʼ Allah Karbakhsh. Ravar, Shahri dar Hashiyah-yi Kavir. Kerman: Markaz-i Kirmanʹshinasi, 1997, 382 s.

ÖZET

Ravar: Çöl Kıyısında bir Şehir

راور، شهرى در حاشيه كوير

Bu eserin amacı şimdiye kadar çok az incelenmiş bulunan, Lut Çölünün kıyısındaki bir şehri tanıtmaktır. Kitabın takdim kısmını yazan Bastani Parizi gibi Kerman’ın ünlü bir âlimi bile Ravar şehrini görmemiştir. Kitap ilerledikçe okur, tarih boyunca temel olarak askerî bir işleve sahip bulunan şehrin öneminin farkına varmaktadır. Ravar ve çevresindeki alanların coğrafyası, surları, barajları, kaleleri ve güvenlik kulelerinin ayrıntılı bir tasvirini sunmanın yanı sıra, kitap aynı zamanda okura çölün kıyısında yaşayan insanların sulama sistemlerini, yaşamları ve kültürlerini de tanıtmaktadır.

Yazarın binalar ve mekânlar ile insanların inanç ve hikâyelerini anlattığı kitabın ilk yarısı, akıcı ve ahenkli bir üsluba sahiptir. Bununla birlikte, kitabın ikinci bölümünde çağdaş döneme yaklaştıkça yazım tarzı nin da bir değisim geçirdiğini görmekteyiz. Metinde Zerdüştlerin inançlarına ilişkin gösterilen ılımlılık, Bahailer söz konusu olduğunda yoğun bir düşmanlığa dönüşmektedir. Buna ek olarak, kitap 1979 İslam Devrimi’nin başarısında Ravarlıların rollerinin bulunduğunu ispat etmek için mükerreren SAVAK belgelerinden örnekler vermektedir.

Kitabın bütün atıfları ve kaynakları Farsçadır. Yabancı askerler ile turistlerden yapılan alıntılar bile Farsça metinlerden alınmıştır. Binalara ait görsellerin, ilgili metinlerin yanına konulmaya çalışılmış olması kitabı kullanışlı hâle getirmiştir. Bununla birlikte, ekler bölümünde yer alan derlenmiş belgeler her durumda çok önemli ya da metinle doğrudan ilişkili değildir. 

Kitap Ravar’daki binalar ve özellikle halı dokumacılığı gibi zanaatlar hakkında ilgi çekici bilgiler içermektedir. Bu malzemenin çoğunun sözlü şahitlikler yoluyla elde edilmiş olması kitabın birincil ve etnografik bir kaynak olarak önemini artırmaktadır. Ayrıca kitap sözde bilimlerdeki inanç örneklerini de kapsamaktadır. Örneğin, ‘kara büyü’ hakkındaki çarpıcı bir hikâye, aslında katile çarpmasının neticesinde ölen bir kurbanın durumuyla ilişkilidir.

Yazarın binalar hakkındaki açıklamaları mimari bir üslup taşımamakta, böylelikle de kitabın okur kitlesi antropologlar, tarihçiler ve Ravar halkından oluşmaktadır. 

Iraj Ismaeilpour Ghoochani
Çeviren Hasan Çolak
Citation
Esmailpour Ghouchani, Iradj. “Turkish abstract of 'Ravar: A City on the Desert’s Edge'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 290. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Related Documents