M. I Filanovich - <div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Филанович, М.И. Ташкент – Зарождение и Развитие Города и Городской Культуры. Ташкент: Фан Узбекской ССР, 1983, 227с.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Filanovich, M. I. Tashkent – Zarozhdenie i Razvitie Goroda i Gorodskoi Kulʹtury. Taşkent: Fan Uzbekskoi SSR, 1983, 227 s.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">ÖZET</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold;">Taşkent: Şehir ve Kültürünün Oluşum ve Gelişimi</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: italic;">Ташкент – Зарождение и Развитие Города и Городской Культуры</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bu kitapla birlikte ilk kez bir yazar çağdaş Taşkent’in kültürünü ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Kitap, şehrin ilk kuruluşunun yanı sıra şehir kültürünün ortaya çıkışı ve tedrici gelişimini anlatmaktadır. Yazar, şehrin 2000 yaşında olduğunu tahmin etmektedir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bu eserdeki analizler yazılı kaynaklar ile en yeni arkeolojik kazılar üzerine temellendirilmiştir. Taşkent’in mini vahasından elde edilen malzeme sayesinde ve şehrin topoğrafyasından yola çıkarak kitap eski başkent Chach [tarihî belgelerde Minguryuk olarak da geçmektedir – İngilizce çevirmenin notu] ile 6 ila 8. yüzyıllar arasında başkent olan Taşkent’in yerlerini tespit etmiştir. Kitap ayrıca şehrin geç Orta Çağ dönemindeki gelişimini de ele almaktadır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Yazar tarihsel bağlamı ortaya koyarak Taşkent mini vahasının fiziki, coğrafi ve jeomorfolojik bir tasvirini sunmaktadır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Yazar mini vahanın su-şebekesi ile ‘Kaunchin’ kültürünün kronolojisini de betimlemektedir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitap, Shashtep, Kyurgantep, Minguryuk, Aktep Yunusabad, Aktep Chilanzar, Hanabad ve Binket’teki kentsel yerleşim merkezlerinin arkeolojik komplekslerine dair malzemenin ve ilgili merkezdeki yerleşim mekânlarını, kişilere ait binaları, kuyuları ve rezervuarları gösteren resimlerin sunulduğu 7 adet tablodan oluşan bir zeyil bölümü içermektedir. Arkeolojik bulgular siyah beyaz fotoğraflarla gösterilmektedir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitabın metin kısmında da yerleşimlerin ve arkeolojik buluntuların siyah beyaz resim, harita ve planları ayrıca yer almaktadır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Shamsiddin Kamoliddin</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Çeviren Hasan Çolak</span></div>
Taşkent: Şehir ve Kültürünün Oluşum ve Gelişimi
Type
abstract
Year
2014
Филанович, М.И. Ташкент – Зарождение и Развитие Города и Городской Культуры. Ташкент: Фан Узбекской ССР, 1983, 227с.

Filanovich, M. I. Tashkent – Zarozhdenie i Razvitie Goroda i Gorodskoi Kulʹtury. Taşkent: Fan Uzbekskoi SSR, 1983, 227 s.
 
ÖZET

Taşkent: Şehir ve Kültürünün Oluşum ve Gelişimi

Ташкент – Зарождение и Развитие Города и Городской Культуры

Bu kitapla birlikte ilk kez bir yazar çağdaş Taşkent’in kültürünü ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Kitap, şehrin ilk kuruluşunun yanı sıra şehir kültürünün ortaya çıkışı ve tedrici gelişimini anlatmaktadır. Yazar, şehrin 2000 yaşında olduğunu tahmin etmektedir.

Bu eserdeki analizler yazılı kaynaklar ile en yeni arkeolojik kazılar üzerine temellendirilmiştir. Taşkent’in mini vahasından elde edilen malzeme sayesinde ve şehrin topoğrafyasından yola çıkarak kitap eski başkent Chach [tarihî belgelerde Minguryuk olarak da geçmektedir – İngilizce çevirmenin notu] ile 6 ila 8. yüzyıllar arasında başkent olan Taşkent’in yerlerini tespit etmiştir. Kitap ayrıca şehrin geç Orta Çağ dönemindeki gelişimini de ele almaktadır.

Yazar tarihsel bağlamı ortaya koyarak Taşkent mini vahasının fiziki, coğrafi ve jeomorfolojik bir tasvirini sunmaktadır.

Yazar mini vahanın su-şebekesi ile ‘Kaunchin’ kültürünün kronolojisini de betimlemektedir.
Kitap, Shashtep, Kyurgantep, Minguryuk, Aktep Yunusabad, Aktep Chilanzar, Hanabad ve Binket’teki kentsel yerleşim merkezlerinin arkeolojik komplekslerine dair malzemenin ve ilgili merkezdeki yerleşim mekânlarını, kişilere ait binaları, kuyuları ve rezervuarları gösteren resimlerin sunulduğu 7 adet tablodan oluşan bir zeyil bölümü içermektedir. Arkeolojik bulgular siyah beyaz fotoğraflarla gösterilmektedir.

Kitabın metin kısmında da yerleşimlerin ve arkeolojik buluntuların siyah beyaz resim, harita ve planları ayrıca yer almaktadır.

Shamsiddin Kamoliddin
Çeviren Hasan Çolak
Citation
Kamoliddin, Shamsiddin. “Turkish abstract of 'Tashkent: Formation and Development of the City and Its Culture'". Translated by Çeviren Hasan Çolak. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi, 322. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Uzbekistan
Language
Turkish
Related Documents