Galina Anatolʹevna Pugachenkova - <p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="TR" style="">Пугаченкова, Г. А. </span><span lang="RU" style="">и</span><span lang="TR" style=""> Ртвеладзе, Э. В.<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><i>Дальверзинтепе: Кушанский Город
На Юге Узбекистана</i>. Ташкент: Фан, 1978, 240c.<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="TR">Pugachenkova, G. A.
ve </span><span lang="TR">Rtveladze, E. V. <i>Dal’verzintepe:
Kushanskii Gorod Na Iuge Uzbekistana</i>.
Tashkent: Fan, 1978, 240 s.<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Dalverzintepe: Özbekistan’ın
Güneyindeki Kushansky Şehri<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><i><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></i></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><i><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Дальверзинтепе: Кушанский Город На Юге Узбекистана<o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><i><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Bu
kitap, Termez bölgesinde yer alan Dalverzintepe şehrinin tarihî topografisine
göz atmayı amaçlamaktadır. Yazar istihkâmlara, sanayi bölgelerine, somut
kültürün ana hatlarına ve genel olarak sanata özel ilgi göstermektedir. Kitap, bu
antik Orta Asya şehrinin doğuş, gelişim ve çöküş dönemlerini tartışmaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="TR">Kitap,
</span><span lang="TR">Amu Darya</span><span lang="TR"> Nehri vadisinin kısa bir tarihî
tanıtımını sunarak başlamakta ve tarihî Dalverzintepe şehir merkezinin
konumundan bahsetmektedir. Şehir hakkında gerçekleştirilmiş önceki tarihî çalışmaların
da gözden geçirildiği kitapta, şehrin planı ve havadan görünüşünü gösteren
fotoğraflar da bulunmaktadır.<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">İlk
bölümler ağırlıklı olarak istihkâmların, meskenlerin ve mabet gibi merasim
amaçlı binaların fiziki yapılarını ele almaktadır. Yazar kazı sonuçlarına
dayanarak inşa tekniklerini incelemektedir. Sonrasında, çömlekleri,
heykelcikleri ve resimleri gözlemleyerek zanaatkârlığı tartışmakta ve
çalışmanın karmaşıklığına bakarak kullanılan teknikleri analiz etmektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Son
olarak, yazar, arkeolojik araştırma bulguları, kültürel ideoloji ve sanatsal
kültür ifadelerinin ışığında Dalverzintepe’nin genel tarihî sürecini
irdelemektedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kitap
hem şehir merkezinin hem de müstakil binaların resim, harita ve planlarının
yanı sıra kazıların ve keşif kuyularının şematik krokilerini de içermektedir.
Kitapta bulguları gösteren tablolar ile kazı alanlarının ve tarihî şehir
merkezine ait somut ve sanatsal kültür malzemesi örneklerinin renkli ve siyah
beyaz fotoğrafları yer almaktadır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Shamsiddin Kamolıddın<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Çeviren Fatih Taştan<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="TR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>
Dalverzintepe: Özbekistan’ın Güneyindeki Kushansky Şehri
Type
abstract
Year
2014

Пугаченкова, Г. А. и Ртвеладзе, Э. В. Дальверзинтепе: Кушанский Город На Юге Узбекистана. Ташкент: Фан, 1978, 240c.

 

Pugachenkova, G. A. ve Rtveladze, E. V. Dal’verzintepe: Kushanskii Gorod Na Iuge Uzbekistana. Tashkent: Fan, 1978, 240 s.

 

ÖZET

 

Dalverzintepe: Özbekistan’ın Güneyindeki Kushansky Şehri

 

Дальверзинтепе: Кушанский Город На Юге Узбекистана

 

Bu kitap, Termez bölgesinde yer alan Dalverzintepe şehrinin tarihî topografisine göz atmayı amaçlamaktadır. Yazar istihkâmlara, sanayi bölgelerine, somut kültürün ana hatlarına ve genel olarak sanata özel ilgi göstermektedir. Kitap, bu antik Orta Asya şehrinin doğuş, gelişim ve çöküş dönemlerini tartışmaktadır.

 

Kitap, Amu Darya Nehri vadisinin kısa bir tarihî tanıtımını sunarak başlamakta ve tarihî Dalverzintepe şehir merkezinin konumundan bahsetmektedir. Şehir hakkında gerçekleştirilmiş önceki tarihî çalışmaların da gözden geçirildiği kitapta, şehrin planı ve havadan görünüşünü gösteren fotoğraflar da bulunmaktadır.

 

İlk bölümler ağırlıklı olarak istihkâmların, meskenlerin ve mabet gibi merasim amaçlı binaların fiziki yapılarını ele almaktadır. Yazar kazı sonuçlarına dayanarak inşa tekniklerini incelemektedir. Sonrasında, çömlekleri, heykelcikleri ve resimleri gözlemleyerek zanaatkârlığı tartışmakta ve çalışmanın karmaşıklığına bakarak kullanılan teknikleri analiz etmektedir.

 

Son olarak, yazar, arkeolojik araştırma bulguları, kültürel ideoloji ve sanatsal kültür ifadelerinin ışığında Dalverzintepe’nin genel tarihî sürecini irdelemektedir.

 

Kitap hem şehir merkezinin hem de müstakil binaların resim, harita ve planlarının yanı sıra kazıların ve keşif kuyularının şematik krokilerini de içermektedir. Kitapta bulguları gösteren tablolar ile kazı alanlarının ve tarihî şehir merkezine ait somut ve sanatsal kültür malzemesi örneklerinin renkli ve siyah beyaz fotoğrafları yer almaktadır.

 

Shamsiddin Kamolıddın

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Kamoliddin, Shamsiddin. '"Turkish abstract of 'Dalverzintepe: Kushansky City in the South of Uzbekistan'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 210. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Uzbekistan
Language
Turkish
Related Documents