Dalverzintepe: Özbekistan’ın Güneyindeki Kushansky Şehri
Type
abstract
Year
2014

Пугаченкова, Г. А. и Ртвеладзе, Э. В. Дальверзинтепе: Кушанский Город На Юге Узбекистана. Ташкент: Фан, 1978, 240c.

 

Pugachenkova, G. A. ve Rtveladze, E. V. Dal’verzintepe: Kushanskii Gorod Na Iuge Uzbekistana. Tashkent: Fan, 1978, 240 s.

 

ÖZET

 

Dalverzintepe: Özbekistan’ın Güneyindeki Kushansky Şehri

 

Дальверзинтепе: Кушанский Город На Юге Узбекистана

 

Bu kitap, Termez bölgesinde yer alan Dalverzintepe şehrinin tarihî topografisine göz atmayı amaçlamaktadır. Yazar istihkâmlara, sanayi bölgelerine, somut kültürün ana hatlarına ve genel olarak sanata özel ilgi göstermektedir. Kitap, bu antik Orta Asya şehrinin doğuş, gelişim ve çöküş dönemlerini tartışmaktadır.

 

Kitap, Amu Darya Nehri vadisinin kısa bir tarihî tanıtımını sunarak başlamakta ve tarihî Dalverzintepe şehir merkezinin konumundan bahsetmektedir. Şehir hakkında gerçekleştirilmiş önceki tarihî çalışmaların da gözden geçirildiği kitapta, şehrin planı ve havadan görünüşünü gösteren fotoğraflar da bulunmaktadır.

 

İlk bölümler ağırlıklı olarak istihkâmların, meskenlerin ve mabet gibi merasim amaçlı binaların fiziki yapılarını ele almaktadır. Yazar kazı sonuçlarına dayanarak inşa tekniklerini incelemektedir. Sonrasında, çömlekleri, heykelcikleri ve resimleri gözlemleyerek zanaatkârlığı tartışmakta ve çalışmanın karmaşıklığına bakarak kullanılan teknikleri analiz etmektedir.

 

Son olarak, yazar, arkeolojik araştırma bulguları, kültürel ideoloji ve sanatsal kültür ifadelerinin ışığında Dalverzintepe’nin genel tarihî sürecini irdelemektedir.

 

Kitap hem şehir merkezinin hem de müstakil binaların resim, harita ve planlarının yanı sıra kazıların ve keşif kuyularının şematik krokilerini de içermektedir. Kitapta bulguları gösteren tablolar ile kazı alanlarının ve tarihî şehir merkezine ait somut ve sanatsal kültür malzemesi örneklerinin renkli ve siyah beyaz fotoğrafları yer almaktadır.

 

Shamsiddin Kamolıddın

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Kamoliddin, Shamsiddin. '"Turkish abstract of 'Dalverzintepe: Kushansky City in the South of Uzbekistan'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 210. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Uzbekistan
Language
Turkish
Related Documents